Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) icon

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%)
Pobierz 225.51 Kb.
NazwaCena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%)
Data konwersji29.11.2012
Rozmiar225.51 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Załącznik nr 3

.................................................

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ CENOWY - NOWYCena za 1 m3 gazu:

LP

Rodzaj gazu/czystość

Cena netto za 1 m3 gazu (zł)

Stawka VAT (%)

Kwota VAT (zł)


Cena brutto za 1 m3 gazu (zł)

1.

Acetylen

2.

Argon 4.0

3.

Argon 4.8

4.

Argon 6.0

5.

Argon 6.0

6.

Azot 4.0

7.

Azot 4.6

8.

Azot 4.6

9.

Azot 4.6

10.

Azot 5.0

11.

Azot 5.6

12.

Corgon 18

13.

Corgon 18

14.

Deuter 2.8

15.

Dwutlenek węgla

16.

Hel 4.0

17.

Hel 5.0

18.

Hel 6.0

19.

Metan 5.5

20.

Podtlenek azotu medyczny


Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


.................................................

Pieczęć wykonawcy

^ FORMULARZ CENOWY - NOWY


LP

Rodzaj gazu/czystość

Cena netto za 1 m3 gazu (zł)

Stawka VAT (%)

Kwota VAT (zł)


Cena brutto za 1 m3 gazu (zł)

21.

Powietrze sprężone

22.

Powietrze sprężone

23.

Powietrze syntetyczne

24.

Tlen 6.0

25.

Tlen medyczny

26.

Tlen techniczny

27.

Tlen techniczny

28.

Wodór 5.0

29.

Wodór 6.0

30.

Ar + 2% H2

31.

90% He + 10% CH4

32.

Standard helu w argonie 50 ppm

33.

Hel 5.0 ECOCYL

34.

Wodór 5.0 ECOCYL

RAZEM
Opłaty dodatkowe:

LP

Nazwa usługi

Cena netto (zł)

Stawka VAT (%)

Kwota VAT (zł)


Cena brutto (zł)

1.

Dzierżawa 1 butli/12 miesięcy

2.

Superserwis (opłata za napełnienie butli Zamawiającego)


Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r.


………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

................................................

Pieczęć wykonawcy

^ FORMULARZ CENOWY - NOWY

Wycena orientacyjnego zamówienia:

LP

Rodzaj gazu/czystość

Pojemność

butli

Ilość butli

własnych

Ilość butli dzierżawiona

Całkowita ilość zużywanych butli

Cena brutto za gaz

(ilość m3 gazu w zużywanych butlach x cena brutto za 1 m3 gazu)

Cena brutto za superserwis

^

(kol. 4 x cena brutto za superserwis)

Cena brutto za dzierżawę (12 m-cy) (kol.5 x cena brutto za dzierżawę 1 szt/12 m-cy)


Razem

(kol. 7+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Acetylen

6 kg

0

2

2
nie dotyczy2.

Argon 4.0

40 l

1

0

1nie dotyczy
3.

Argon 4.8

40 l

5

0

5nie dotyczy
4.

Argon 6.0

50 l

0

1

3
nie dotyczy5.

Argon 6.0

10 l

0

1

1
nie dotyczy6.

Azot 4.0

40 l

1

12

60

7.

Azot 4.6

10 l

0

2

2
nie dotyczy8.

Azot 4.6

40 l

5

0

5nie dotyczy
9.

Azot 4.6

50 l

0

8

150
nie dotyczy10.

Azot 5.0

50 l

0

2

2
nie dotyczy11.

Azot 5.6

50 l

0

1

2
nie dotyczy12.

Corgon 18

10 l

1

0

1nie dotyczy
13.

Corgon 18

50 l

0

1

1
nie dotyczy14.

Deuter 2.8

10 l

0

1

1
nie dotyczy
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r.


………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

...............................................

Pieczęć wykonawcy

^ FORMULARZ CENOWY - NOWY

LP

Rodzaj gazu/czystość

Pojemność

butli

Ilość butli

własnych

Ilość butli dzierżawiona

Całkowita ilość zużywanych butli

Cena brutto za gaz

(ilość m3 gazu w zużywanych butlach x cena brutto za 1 m3 gazu)

Cena brutto za superserwis

^

(kol. 4 x cena brutto za superserwis)

Cena brutto za dzierżawę (12 m-cy) (kol.5 x cena brutto za dzierżawę 1 szt/12 m-cy)


Razem

(kol. 7+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.

Dwutlenek węgla

26 kg

4

2

6

16.

Hel 4.0

40 l

1

1

2

17.

Hel 5.0

50 l

0

2

2
nie dotyczy18.

Hel 6.0

50 l

0

1

2
nie dotyczy19.

Metan 5.5

50 l

0

1

1
nie dotyczy20.

Podtlenek azotu medyczny

10 l (7kg)

0

2

2
nie dotyczy21.

Powietrze sprężone

10 l

0

1

1
nie dotyczy22.

Powietrze sprężone

40 l

0

2

4
nie dotyczy23.

Powietrze syntetyczne

50 l

0

2

2
nie dotyczy24.

Tlen 6.0

10 l

0

1

1
nie dotyczy25.

Tlen medyczny

40 l

0

5

15
nie dotyczy26.

Tlen techniczny

30 l

1

0

1nie dotyczy
27.

Tlen techniczny

40 l

0

2

4
nie dotyczy28.

Wodór 5.0

50 l

0

1

1
nie dotyczy29.

Wodór 6.0

50 l

0

1

1
nie dotyczy30.

Ar + 2% H2

40 l

0

1

2
nie dotyczy
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


.................................................

Pieczęć wykonawcy
^

FORMULARZ CENOWY - NOWY


LP

Rodzaj gazu/czystość

Pojemność

butli

Ilość butli

własnych

Ilość butli dzierżawiona

Całkowita ilość zużywanych butli

Cena brutto za gaz

(ilość m3 gazu w zużywanych butlach x cena brutto za 1 m3 gazu)

Cena brutto za superserwis

^

(kol. 4 x cena brutto za superserwis)

Cena brutto za dzierżawę (12 m-cy) (kol.5 x cena brutto za dzierżawę 1 szt/12 m-cy)


Razem brutto

(kol. 7+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.

90% He + 10% CH4

40 l

0

1

1
nie dotyczy32.

Standard helu w argonie 50 ppm

10 l

0

1

1
nie dotyczy33.

Hel 5.0 ECOCYL

1 l

0

1

1
nie dotyczy34.

Wodór 5.0 ECOCYL

1 l

0

1

1
nie dotyczyRAZEM *


* wyliczoną kwotę wpisać w odpowiednie pole formularza oferty


Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r.


………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%)

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena jednostkowa netto (pln) za rekrutację 1studenta Stawka podatku Vat Wartość brutto

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena jednostkowa netto (pln) za rekrutację 1studenta Stawka podatku Vat Wartość brutto

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena netto (bez vat) [pln]

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena netto (bez vat) [pln]

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconCena netto (bez vat) [pln]

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconIlość Cena jedn netto zł/m-c Vat Cena jedn brutto zł/m-c Wartość brutto

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconIlość Cena jedn netto pln vat Wartość brutto pln

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconIlość Cena jedn netto pln vat Wartość brutto pln

Cena netto za 1 m3 gazu (zł) Stawka vat (%) iconIlość Cena jedn netto pln vat Wartość brutto pln

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja