Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na icon

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na
Pobierz 16.82 Kb.
NazwaMiędzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar16.82 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła i Teologii zaprasza na

międzynarodową konferencję


Kościół i polityka.

O wzajemnych relacjach Kościoła i władzy świeckiej


22 marca 2011 (wtorek)

10:00-18:00

UKSW, Aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, Warszawa


Panel pierwszy, 10:00-11:30, prowadzi ks. dr Józef Łupiński

10:00-10:10 Otwarcie konferencji ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Rektor UKSW

10:10-10:30 Wykład inauguracyjny ks. dr hab. Waldemara Graczyka, prof. UKSW, Działalność polityczna biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego w pierwszej połowie XVII wieku.

10:30-10:45 mgr Anna Gębalska (Wydział Teologiczny UKSW), Sposoby kształtowania się dialogu między Kościołem a państwem.

10:45-11:10 mgr Martin Mihalik (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja), ^ The Christianity between secularism and secularization. The vision of religious identity in the postmodern situation.

11:10-11:30 Dyskusja


Panel drugi, 11:45-13:00, prowadzi ks. dr Józef Łupiński

11:45-12:10 Ryan Ghiobuin (Irlandia), Religious Affiliations and Cultural Identity in Ireland

12:10-12:25 mgr Fryderyk Rozen (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), ^ Menonici wobec państwa w epoce nowożytnej.

12:25-12:40 Tomasz Herbich (Wydział Teologiczny UKSW; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), Religijne uzasadnienie bierności politycznej ludu u Aksakowa.

12:40-13:00 Dyskusja


Panel trzeci, 13:50-15:10, prowadzi Krystyna Heland

13:50-14:05 mgr Łukasz Lichter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), ^ Sojusz ołtarza z tronem w krucjacie przeciw katarom.

14:05-14:20 mgr Edgar Sukiennik (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), W walce o zwycięstwo reformy gregoriańskiej na Śląsku – konflikty biskupów wrocławskich z książętami śląskimi w XII i XIII w.

14:20-14:35 mgr Zbigniew Hundert (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Wkład biskupów polskich w obronność Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego.

14:35-14:50 mgr Jolanta Sokołowska (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Relacje między religią i polityką w polskich drukach XVII w. o sanktuarium w Loreto.

14:50-15:10 Dyskusja


Panel czwarty, 15:25-16:30, prowadzi mgr Fryderyk Rozen

15:25-15:40 mgr Aneta Popławska (Uniwersytet Szczeciński), Śluby cywilne i kościelne w PRL-u jako przykład rozdziału Kościoła i państwa.

15:40-15:55 mgr Tomasz Rzymkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Normalizacja stosunków Państwo Polskie – Kościół Katolicki w 1989 roku na podstawie ustaw majowych.

15:55-16:10 mgr Dominika Macios (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Bóg, Honor, Ojczyzna - tradycja sztuki patriotycznej na przykładzie ikonografii Zbrodni Katyńskiej.

16:10-16:30 Dyskusja


Panel piąty, 16:45-18:00, prowadzi Paula Belina-Prażmowska, sala kinowa (sala 225)

16:45-17:00 mgr Barbara Świtalska (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Proces kurii krakowskiej w 1953 roku

17:00-17:15 mgr Piotr Czerwiński (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Ostatni męczennicy PRL-u - sprawy zabójstw księży: Zycha, Niedzielaka i Suchowolca.

17:15-17:30 Kamil Goral (Wydział Teologiczny UKSW; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), Męczeństwo bp Władysława Gorala jako przykład stosunku hitlerowskiej władzy totalitarnej do duchownych katolickich.

17:30-17:45 mgr Paweł Węcławski (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW), Lucjusz Lentullus czci ukrzyżowanego osła...Obraz pierwszych chrześcijan w pismach urzędowych Cesarstwa Rzymskiego w czasach dynastii julijsko-klaudyjskiej.

17:45-18:00 Dyskusja

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconMIĘdzywydziałowe koło naukowe studiów azji wschodniej

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconMiędzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „gender” działające przy

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconKoło Naukowe Prawa Prywatnego Koło Naukowe Arbitrażu I Mediacji „Consensus”

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconKoło Naukowe Europeistyki i Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconStudenckie Koło Naukowe Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego "Kratos" zaprasza do udziału w Referendum Unijnym, którego celem jest ocena wejścia Polski do Unii Europejskiej z perspektywy mijającego, pierwszego roku

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconKoło Młodych Politologów, Koło Naukowe Historyków Wojskowości

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconKatedra historii doktryn politycznych I prawnych sylabus: nauczanie społeczne kościoła katolickiego

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na icon1911 2011 Studenckie Koło Myśli Politycznej przy umk zaprasza

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconStudenckie koło naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła I Teologii zaprasza na iconKoło Naukowe „Wolnomishliciele”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja