Wydział Prawa I Administracji UŚ icon

Wydział Prawa I Administracji UŚ
Pobierz 21.83 Kb.
NazwaWydział Prawa I Administracji UŚ
Data konwersji28.01.2013
Rozmiar21.83 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Sylabus 2010/2011

Kierunek studiów:

PRAWO

Specjalność:
Forma i poziom studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

I stopieńII stopień


jednolite magisterskie

X

XX

Nazwa przedmiotu:


Zobowiązania w polskim i europejskim prawie prywatnym międzynarodowym

Punkty ECTS

3

Liczba godzin:Wykłady

Ćwiczenia

Konwersatoria

Inne30/10
Wymagania wstępne :


złożenie egzaminu z przedmiotu: prawo prywatne międzynarodowe


Założenia i cele przedmiotu:


Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie zobowiązań w europejskim i polskim prawie prywatnym międzynarodowym.


Metody kształcenia


- metoda werbalna;

- metoda kazusowa;

- rozwiązywanie problemów prawnych w grupachTreści programowe:

Uwaga - liczba godzin na studiach stacjonarnych proporcjonalnie zwiększona


1) Rozporządzenie Rady (WE) No 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych


2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)


3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)


uwagi
Literatura obowiązkowa:

M. Pazdan, ^ Prawo prywatne międzynarodowe, LexisNexis, Warszawa 2010

Literatura dodatkowa:
Sposób zaliczenia przedmiotu:rozwiązywanie kazusówWarunki zaliczenia:

poprawne rozwiązanie kazusu

Przykładowe pytania:Koordynator przedmiotu/ osoba/osoby prowadzące


dr Witold KurowskiDyżury/konsultacje

zgodnie z informacją na stronie www.wpia.us.edu.pl


Podpis Prowadzącego lub Koordynatora : Podpis Dziekana:

…………………………………………….. …………………………….

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconSprawozdanie za rok 2010 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa I Administracji uw

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconSprawozdanie za rok 2011 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa I Administracji uw

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconInstytut Prawa Karnego Wydział Prawa I Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconInstytut Prawa Karnego Wydział Prawa I Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconKoło Naukowe Prawa Cywilnego „Sapere aude!” Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconSprawozdanie za rok 2009 Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa I Administracji uw
Уполномоченный по гражданским правам Республики Польша: 20 лет из 200-летней мировой истории института омбудсмена

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconWydział Prawa I Administracji UŚ

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconWydział Prawa I Administracji UŚ

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconWydział Prawa I Administracji UŚ

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconWydział prawa I administracji

Wydział Prawa I Administracji UŚ iconWydział Prawa I Administracji UŚ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja