Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym icon

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym
Pobierz 19.76 Kb.
NazwaWybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym
Data konwersji28.01.2013
Rozmiar19.76 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Sylabus 2010/2011

Kierunek studiów:

Prawo

Specjalność:
Forma i poziom studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

I stopieńII stopień


jednolite magisterskie

x


x

Nazwa przedmiotu:


^ Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym i arbitrażowym

Punkty ECTS

3

Liczba godzin:

Wykłady

Ćwiczenia

Konwersatoria

Inne30
Wymagania wstępne :

brak

Założenia i cele przedmiotu:


Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa spółek. Zapoznanie studentów z najbardziej istotnymi i kontrowersyjnymi w orzecznictwie, wybranymi problemami prawa spółek. W ramach konwersatorium analizowane będą istotne i reprezentatywne orzeczenia sądowe i arbitrażowe.


Metody kształcenia

Metoda werbalna, metoda kazusowa, analiza orzecznictwa w grupach, nauka pisania glos i komentarzy oraz notek do orzeczeń.

Treści programowe:
  1. Odpowiedzialność w spółkach osobowych.

  2. Odpowiedzialność organów (zarządów i rad nadzorczych) w spółkach kapitałowych.

  3. Tworzenie spółek kapitałwoych.

  4. Dysponowanie składnikami majątkowymi spółek kapitałowych.

  5. Reprezentacja spółek kapitałowych.

  6. Zaskarżanie organów uchwał spółek kapitałowych

uwagi
Literatura obowiązkowa:

J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck Warszawa 2009 r. Wyd. 4.

Literatura dodatkowa:

A. Gawrysiak – Zabłocka, E. Skibińska, Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo. C. H. Beck Warszawa 2007 r.

Sposób zaliczenia przedmiotu:

Przygotowanie komentarza do wybranego orzeczenia z zakresu przedmiotu.

Warunki zaliczenia:


Przykładowe pytania:
Koordynator przedmiotu/ osoba/osoby prowadzące

Koordynator:

Prof. dr hab. Janusz A. Strzępka


Dyżury/konsultacje

Zgodnie z informacją na stronie www.wpia.us.edu.pl


Podpis Prowadzącego lub Koordynatora : Podpis Dziekana:


…………………………………………….. …………………………….

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconZagadnienia egzaminacyjne z zakresu Prawa Spółek

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconRyszard A. Stefański Wybrane problemy odpowiedzialności za przestępstwa drogowe

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconMatera marcin Wybrane problemy badań nad amforami greckimi

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconWYBRANE PROBLEMY do egzaminu z nauk o bezpieczeństwie dla doktorantów Wydziału Bezpieczeństwa

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconSYLLABUS PROWADZĄCY: Marcin Sińczuch, dr TYTUŁ ZAJĘĆ: Wybrane problemy antropologii fizycznej

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconSpółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz harmonizacja prawa spółek państw członkowskich

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconSpółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz harmonizacja prawa spółek państw członkowskich

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconWybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego I spadkowego

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconPostępowanie w sprawach emerytalno-rentowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Wybrane problemy prawa spółek w orzecznictwie sądowym I arbitrażowym iconSkalowanie rozkładów wahania cen dla indywidualnych spółek

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja