KOSZTY LOGISTYCZNE icon

KOSZTY LOGISTYCZNE
Pobierz 26.5 Kb.
NazwaKOSZTY LOGISTYCZNE
Data konwersji11.07.2013
Rozmiar26.5 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /Finanse Przedsiйbiorstwa Logistycznego DLL2012.doc
2. /Koszty logistyczne.doc
3. /Rachunek kosztвw dziaИaф- magisterskie.doc
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA LOGISTYCZNEGO
KOSZTY LOGISTYCZNE
Rachunek kosztów działań Logistycznych

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza


WYDZIAŁ

Wydział Zarządzania

KIERUNEKSPECJALNOŚĆ

Transport w logistyce

FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
KARTA PRZEDMIOTU


NAZWA PRZEDMIOTU

KOSZTY LOGISTYCZNE

Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr Krystyna Skoczylas

Kontakt dla studentów: tel. (0-17) 8 65 1 9 12 e-mail: kszfb@prz.edu.pl

Nauczyciel/e prowadzący: dr Krystyna Skoczylas

Katedra/Zakład/Studium 
Semestr

całkowita liczba godzin

W

C

L

P (S)

ECTS

6

30

15

15

     

     

2
PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI

Finanse i rachunkowość - rozumienie istoty oraz zasad rachunkowości.
TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład:

 1. Wprowadzenie. Koszty w przedsiębiorstwie.

 2. Koszty logistyczne – terminologia, zakres, klasyfikacja. Koszty logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym.

 3. Identyfikacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie.

 4. Koszty logistyczne w systemie F-K przedsiębiorstwa. Możliwości rejestracji kosztów logistycznych.

 5. Mierniki i wskaźniki logistyczne a koszty. Źródła danych w ocenie efektywności działań logistycznych.


3

4


2

2


4

Ćwiczenia:

 1. Wprowadzenie. Koszty logistyki w tradycyjnym rachunku kosztów przedsiębiorstwa – przykłady praktyczne.

 2. Koszty logistyki według faz przepływu i miejsc powstawania.

 3. Decyzje logistyczne a koszty.

 4. Rozliczanie i kalkulacja kosztów.

 5. Wskaźniki oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Wpływ zarządzania logistyką na wynik przedsiębiorstwa.

 6. Zaliczenie przedmiotu.


2


4

1


1

5


2

Laboratoria:

 1.      


     

Projekty:

 1.      


     

Łącznie liczba godzin:

15/15

Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki

EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA

Poznanie zasad identyfikacji i pomiaru kosztów z obszaru logistyki oraz nabycie umiejętności ich analizy, a także oceny zarządzania procesami logistycznymi. 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)

Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej.
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ

 1. Skowronek Cz., Sariusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWE,
  Warszawa 2012.

 2. Kempny D., Obsługa logistyczna, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008.
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ

 1. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów,
  Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 2011.
Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot
Podpis kierownika katedry (zakładu/studium)
Data i podpis dziekana właściwego wydziału
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

KOSZTY LOGISTYCZNE iconKOSZTY LOGISTYCZNE

KOSZTY LOGISTYCZNE iconKOSZTY LOGISTYCZNE

KOSZTY LOGISTYCZNE iconZadanie 1: w pewnej firmie stałe koszty produkcji rόwnają się 500 zł. a koszty krańcowe cały czas rosną. Co więcej, koszty przeciętne maleją w przypadku

KOSZTY LOGISTYCZNE iconZadanie 1: w pewnej firmie stałe koszty produkcji rόwnają się 500 zł. a koszty krańcowe cały czas rosną. Co więcej, koszty przeciętne maleją w przypadku

KOSZTY LOGISTYCZNE iconPlanowanie logistyczne

KOSZTY LOGISTYCZNE iconPlanowanie logistyczne

KOSZTY LOGISTYCZNE iconZarz dzanie logistyczne

KOSZTY LOGISTYCZNE iconSystemy logistyczne. Teoria I praktyka. II międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 21-22. 09. 06 Warszawa

KOSZTY LOGISTYCZNE iconKorzyści skali i koszty

KOSZTY LOGISTYCZNE iconSheet 1: Koszty zadań adm

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja