1. Marka samochodu (Model) icon

1. Marka samochodu (Model)
Pobierz 15.92 Kb.
Nazwa1. Marka samochodu (Model)
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar15.92 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Załącznik nr 5 do umowy

Katowice, dn. .............................


PROTOKÓŁ ODBIORU SAMOCHODU*

 1. Zamawiający:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice


w imieniu, którego odbioru dokonuje:

.......................................................................................................................................................

potwierdza przyjęcie do eksploatacji następującego samochodu*:

1. Marka samochodu (Model) ……………………………………..………………………….


 1. Kolor ………………………………………………………………………………………..

 2. Nr nadwozia ………………………………………………………………………………...

 3. Nr silnika …………………………………………………………………………………...

 4. Masa pojazdu własna ………………………………………………………………….……

 5. Ładowność ………………………………………….…………….………………………...

 6. Typ pojazdu ……………………………………………….………………………….…….

 7. Rok produkcji ……………………………………………………………………….……...

 8. Liczba miejsc ……………………………………………………………………….………

 9. Moc silnika ……………………………………………………………………….………...

 10. Pojemność silnika …………………………………………………………………..………


Wyposażenie:*

 • ......................................................................................................................................

 • ......................................................................................................................................

 • ......................................................................................................................................

 • …………………………………………………………………………...…………..

 • ......................................................................................................................................

 • ………………………………………………………………………….……..……..

 • …………………………………………………………………………...…………..

 • ……………………………………………………………………………….……..

*należy podać nazwę oraz nr fabryczny 1. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących prac:

2.1 Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz Paszportu technicznego,

2.2 Uruchomienia dostarczonego samochodu*:

2.3 Instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji
i konserwacji oraz przeszkolenie personelu.

 1. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że samochód* wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

 2. Wykonawca udziela gwarancji od dnia dzisiejszego tj. ..................................................... zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

 3. Wykonawca przekazuję „Kartę gwarancyjną” dostarczonego samochodu oraz instrukcję obsługi w języku polskim.


* niepotrzebne skreślić


OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCĘ


1. PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ


_____________________________________ -- _________________________________


2. PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO /

PRACOWNIK DZIAŁU ZAOPATRZENIA


_________________________________________


_________________________________________


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Marka samochodu (Model) iconNazwisko I imię pracownika marka samochodu I numer rejestracyjny pojazdu

1. Marka samochodu (Model) iconNazwisko I imię pracownika Marka samochodu I numer rejestracyjny pojazdu

1. Marka samochodu (Model) iconDroga hamowania samochodu jadącego z prędkością 60 km/h wynosi 30 m. Jaka byłaby droga hamowania tego samego samochodu dla prędkości 50 km/h?

1. Marka samochodu (Model) iconProfesora sławomira marka redo

1. Marka samochodu (Model) iconProgramu z uzasadnieniem (w oparciu o co będziemy pracować i dlaczego wybieramy taki a nie inny model teoretyczny, co chcemy osiągnąć i dlaczego dla konkretnego odbiorcy ten model będzie najbardziej właściwy)

1. Marka samochodu (Model) iconInstytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

1. Marka samochodu (Model) iconQuench in the Quantum Ising Model whz, Theory Division, Los Alamos quantum ising model

1. Marka samochodu (Model) iconWyszczególnienie oferowanego materiału laboratoryjnego (np marka producenta, nr katalogowy)

1. Marka samochodu (Model) iconWyszczególnienie oferowanego materiału do badań mikrobiologicznych (np marka producenta, nr katalogowy)

1. Marka samochodu (Model) iconWyszczególnienie oferowanego materiału do badań mikrobiologicznych (np marka producenta, nr katalogowy)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja