OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA icon

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA
Pobierz 9.87 Kb.
NazwaOPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA
Data konwersji26.06.2013
Rozmiar9.87 Kb.
TypDokumentacja
źródło

OPINIA

O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA


  1. Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………
  1. Termin odbycia praktyki ……………………………………………………………………

  2. Liczba hospitacji i z jakich przedmiotów …………………………………………...……… ……………………………………………………………………………………….………

4. Liczba przeprowadzonych lekcji i z jakich przedmiotów……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

5. Rodzaj i liczba przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych …………………………………...

…………………………………………………………………………………….......................

6. Ocena przygotowania merytorycznego studenta z zakresu przedmiotu specjalistycznego

(skala ocen 2 - 5 )………………………………………….

7. Ocena przygotowania metodycznego do zajęć dydaktycznych (słabo, średnio, dobrze, bardzo dobrze):

a) umiejętność formułowania celów .................................

b) umiejętność doboru i wykorzystania metod oraz środków dydaktycznych ...

……………………………………….

8. Poziom zaangażowania osobistego w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć (słaby, średni, dobry, bardzo dobry):

a) lekcyjnych .................................

b) pozalekcyjne ..............................

9. Postawa w trakcie praktyki (skala ocen: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra):

a) obowiązkowość praktykanta ...........................................................................

b) odpowiedzialność praktykanta ........................................................................

c) kreatywność praktykanta ................................................................................

10. Umiejętność nawiązywania kontaktów z (skala: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra):

a) młodzieżą (gotowość do współpracy, życzliwość, umiejętność empatii, itd.): .................................................................................................................................................

b) gronem pedagogicznym (umiejętność korzystania z doświadczeń innych,

gotowość do współpracy, itd.): ..................................................................................................

11. Ogólna ocena przydatności studenta - praktykanta do zawodu nauczycielskiego (bardzo wysoka, wysoka, średnia, niska):…………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………….…………..

UWAGA: Z opinią proszę zapoznać zainteresowanego i dołączyć ją do dziennika praktyk.

Uprzejmie proszę o wskazanie dostrzeżonych niedostatków w metodycznym przygotowaniu praktykanta do zawodu nauczycielskiego ..................................................................................... ........................................................................................................................................................

..................................., dnia ............................

Opiekun praktykanta Dyrektor szkoły

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconOpinia o przebiegu praktyki

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconOpinia Suchacza o przebiegu praktyki

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconKarta informacyjna z przebiegu praktyki pedagogicznej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconKarta informacyjna (sprawozdanie) z przebiegu praktyki pedagogicznej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconRaport z przebiegu praktyki

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconRaport z przebiegu praktyki zawodowej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconSprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich Studenta Wydziału politechniki Warszawskiej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconKarta informacyjna z przebiegu praktyki zawodowej

OPINIA O PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTA iconCharakterystyka opisowa przebiegu praktyki zawodowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja