VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" icon

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY "Młody Matematyk"
Pobierz 18.64 Kb.
NazwaVII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY "Młody Matematyk"
Data konwersji22.06.2013
Rozmiar18.64 Kb.
TypDokumentacja
źródło

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY

"Młody Matematyk"

25 lutego 2009

etap szkolny


Test zawiera 10 zadań. W zadaniach od 1 do 7 tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskujesz 1 lub 2 punkty. Zaznacz ją X używając długopisu. Staraj się nie popełniać błędów. Gdy się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i wybierz inną odpowiedź.

Zadania 9 i 10 wymagają od Ciebie przedstawienia rozwiązania. Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Nie możesz używać kalkulatora.

Życzymy powodzenia!


ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie nr 1 (1p.)

Na nagrody przewidziano zestawy z łakociami. Ile najwięcej jednakowych paczek mogą przygotować drużynowi, jeśli mają do dyspozycji 24 batoniki, 18 bananów i 6 czekoladek?

 1. 3 B. 6 C. 8 D.4Zadanie nr 2 (1p.)

Harcerze zwiedzali okolice. W czasie jednej z wycieczek, gdy zastęp harcerzy przeszedł 25% trasy wycieczki, do końca zostało im jeszcze 15 km. Jak długa jest trasa tej wycieczki?

A. 11,25 km B. 20 km C. 10 km D. 25 km


Zadanie nr 3 (1p.)

Do pojemnika o objętości 20 dm3 możemy wlać:

 1. 5 l farby C. 15 l farby

 2. 10 l farby D. 20 l farby
Zadanie nr 4 (1p.)

AB i BC są przekątnymi przyległych ścian sześcianu (jak na rysunku).

Jaki jest kąt ABC?

 1. 45o B. 60o C. 75o D. 90oZadanie nr 5 (2p.)

Malarz, aby oprawić swój obraz w kształcie prostokąta, którego długość wynosi 30 cm, a szerokość stanowi długości, potrzebuje:

 1. 42 cm listewki C. 8,4 dm listewki

 2. 120 cm listewki D. 4,2 dm listewkiZadanie nr 6 (2p.)

Dziewczynki dowiedziały się, że bloki kamienne to prostopadłościany o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,45 m. Ile papieru potrzeba, aby opakować bryłę

o takich wymiarach?

 1. 4m2 papieru C. 5,5m2 papieru

 2. 3,82m2 papieru D. 5,92m2 papieru

Zadanie nr 7 (2p.)

Woda wrze w temperaturze oF. Ilu stopniom Celsjusza odpowiada 122 oF?

A. 40 B. 50 C. 55 D. 60


Zadanie nr 8 (2p.)

Moi koledzy narysowali na podwórzu koło, kwadrat i trójkąt. Każdy z nich stanął w miejscu zaznaczonym liczbą na rysunku. Następnie każdy z nich powiedział:

 • Aleksander: „Ja nic nie powiem”

 • Bolesław: „Jestem tylko w jednej figurze”

 • Czesław: „Jestem w trzech figurach”

 • Dominik: „Jestem w trójkącie, ale nie w kwadracie”

 • Edward: „Jestem w kole i w trójkącie”

 • Florian: „Nie jestem w wielokącie”

 • Grzegorz: „Jestem w kole”

Ustal miejsce, w którym stoi każdy z chłopców przypisując pierwszej literze imienia odpowiednią liczbę.

A - ……. B - ……. C - ……. D - ……. E - ……. F - ……. G - …….

^

ZADANIA OTWARTE

Zadanie nr 9 (4p.)

Ile minut trwa marsz z domu do szkoły, zakładając, iż idziemy z prędkością 4 km/h? Odległość na mapie wynosi 7 cm. Mapę wykonano w skali 1: 20 000.

Zadanie nr 10 (3p.)

W oranżerii ścięto pewną liczbę goździków. Białych i różowych ścięto łącznie 400, różowych i czerwonych – 300, zaś białych i czerwonych – 440 sztuk. Ile goździków każdego gatunku ścięto w oranżerii?

^

Przedstaw rozwiązanie.

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY

"Młody Matematyk"

25 lutego 2009

etap szkolny


Klucz poprawnych odpowiedzi i zasady punktowania zadań otwartych.

Zadania zamknięte:

 1. B

 2. B

 3. D

 4. B

 5. C

 6. D

 7. B

 8. A-6, B-7, C-3, D-5, E-4, F-1, G-2

Zadania otwarte:

 1. Kryteria punktacji

- poprawna metoda obliczenia rzeczywistej odległości - 1 p.

- poprawna metoda obliczenia czasu - 1 p.

- poprawność rachunkowa w całym zadaniu - 1 p.

- podanie odpowiedzi w minutach - 1 p.

 1. Kryteria punktacji

- przedstawienie poprawnego rozwiązania - 3 p.

- przedstawienie rozwiązania z błędem rachunkowym (poprawna metoda) - 1 p.

- podanie tylko odpowiedzi - 0 p.


Jeśli uczeń poprawnie rozwiązał zadania inną metodą otrzymuje maksymalną liczbę punktów.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconVII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY "Młody Matematyk"

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconVIII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY "Młody Matematyk"

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconV RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconI KOD UCZNIA I RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconI RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY 23 KWIETNIA 2002

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconVI Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconVIII Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconI Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów Etap miejski

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconIX RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW II etap – 24 kwietnia 2010 r

VII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY \"Młody Matematyk\" iconVIII RZESZOWSKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW FINAŁ 25 KWIETNIA 2009

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja