Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych icon

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych
Pobierz 7.5 Kb.
NazwaSzanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych
Data konwersji06.02.2013
Rozmiar7.5 Kb.
TypDokumentacja
źródło

STUDIA EDUKACYJNE NR 7/2008

IZABELA CYTLAK

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SZANSE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNEJ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W WYMIARZE EDUKACYJNYM

ABSTRACT. Cytlak Izabela, Szanse i zagrożenia społecznej integracji osób niepelnosprawnych w wymiarze edldwcyjnym [Chances and threats to social integration of handicapped peopłe in educational dimensionJ. Studia Edukacyjne nr 7, 2008, Poznań 2008, pp. 265-276. Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-1918-7. ISSN 1233-6688

Education plays an important role in every human being's life. Due to participation in its insti­tutionalized form, the holistic development of each person is po ss ibl e as well as cooperation with social environment and participation in sociałlife. Furthermore education assigns human status and its place in the society. In consequence education enables gaining employment cor­responding with the qualifications and interests of each person. The article is an attempt of synthetic analysis over the situation of the handicapped people on labour market in Poland accorcling to the legał acts offering an equal access to education as well as pointing out (he barriers affecting their educational approach.

Edukacja w życiu każdego człowieka odgrywa niezwykle GtO;:ną

To dzięki uczestnictwu w jej zinstytucjonalizowanej formie mOLl""Y;2"::­holistyczny rozwój każdej osoby, współpraca ze środo~-iskiem oraz uczestnictwo w życiu społecznym. Ponadto, edukacja wyznacza również status człowieka i jego miejsce w społeczeństwie. W konsekwencji. edu­kacja umożliwia także znalezienie pracy odpowiadającej kwalifikacjom i zainteresowaniom danej jednostki.

W świetle powyższego niezwykle istotne staje się zapewnienie rów­nego dostępu do edukacji osobom nie pełnosprawnym, podobnie jak jej pełnosprawnym uczestnikom. Jednym z filarów, na bazie którego two­rzony jest równy dostęp do dóbr edukacji są unormowania prawne. Pra­wo do nauki, zarówno osobom sprawnym jak i z niepełnosprawnościami, zagwarantowane jest przez wiele aktów prawnych ustanowionych na kanwie międzynarodowej i krajowej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconStaż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconStaż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconStaż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconPrzyznania stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych studentom Wydziału Zarządzania I Komunikacji Społecznej

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconPrzyznania stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych studentom Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconMateriał Informacyjny dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy ii” w partnerstwie. Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków pfron

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconBiuro ds. Osób Niepełnosprawnych Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych uek

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconKa z zakresu problemu niepełnosprawności dotyczy realizowanych badań metodą kwestionariusza wywiadu z osobą niepełnosprawną zamieszkującą w Gdyni. Obszary badawcze nastawione są przede wszystkim na problem aktywności zawodowej I społecznej osób niepełnosprawnych. Celem zajęć będzie ułożenie kwestion

Szanse I zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych iconKwestionariusz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych uw

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja