Opinia icon

Opinia
Pobierz 10.96 Kb.
NazwaOpinia
Data konwersji03.05.2013
Rozmiar10.96 Kb.
TypDokumentacja
źródłoZałącznik nr 1

OPINIAO studencie odbywającym praktykę pedagogiczną w szkole.


Imię i nazwisko studenta

.........................................................................................................................................

Miejsce odbywania praktyki ( proszę podać pełną nazwę i adres szkoły):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Termin realizacji: od.................................do...................................................................

Łączna liczba zrealizowanych godzin:............................................................................


* Ocena:

Przygotowanie merytoryczne/ rzeczowe:.........................................................................

Przygotowanie metodyczne:.............................................................................................

Wykorzystanie środków dydaktycznych:.........................................................................

Stosunek do uczniów:.......................................................................................................

Zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za podejmowane działania..................................

..........................................................................................................................................

^ Ocena ogólna:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................


Informacje dodatkowe o przebiegu praktyki ( np. liczba dodatkowych zajęć

przeprowadzonych przez studenta, praca na rzecz szkoły, zapoznanie się z

dokumentacją szkolną i warsztatem nauczyciela, inne aspekty

współpracy oraz uwagi dotyczące praktykanta):

......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


...............................................

Podpis nauczyciela plastyki/sztuki

(opiekuna studenta)


................................................... .............................................

Data i pieczęć szkoły Podpis i pieczęć dyrektora szkoły


*Proszę posługiwać się skalą ocen: wyróżniający, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny;

można zawrzeć dodatkowe uwagi o studencie .


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opinia iconOpinia o pracy

Opinia iconOpinia Kwestora

Opinia iconOpinia samorządu

Opinia iconOpinia o praktykach

Opinia iconGeografia opinia

Opinia iconOpinia o pracy doktorskiej

Opinia iconOpinia p o. Prodziekana ds studenckich

Opinia iconOpinia o działalności kołA

Opinia iconOpinia Dyrektora Instytutu

Opinia iconOpinia Dyrektora Instytutu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja