Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji icon

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Pobierz 210.88 Kb.
NazwaHarmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Data konwersji17.06.2013
Rozmiar210.88 Kb.
TypHarmonogram
źródłoAktualny Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.Nazwa zadania

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wartość

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Koszty kwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne

Łącznie

Etap I Przygotowanie projektu
1 508 415,31

0

1 508 415,31

Pozyskanie terenu inwestycyjnego
0

0

0

Rozpoznawcze badanie geotechniczne
4 245,60

0

4 245,60

Studium programowo – przestrzenne
23 180,00

0

23 180,00

Decyzja o lokalizacji celu publicznego
0

0

0

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków Instytutu Technologii Żywności
36 905,05

0

36 905,05

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
0

0

0

Decyzja o pozwoleniu na budowę
0

0

0

Techniczna dokumentacja projektowa
1 394 791,78

0

1 394 791,78

Studium Wykonalności
47 580,00

0

47 580,00

Promocja projektu na etapie przygotowania
1 712,88

0

1 712,88

Etap II Realizacja projektu
51 083 361,82

1 321 477,41

52 404 839,23

Zarządzanie projektem
949 696,84

0

949 696,84

Wyodrębnienie rachunku bankowego na potrzeby projektu
725,60

0

725,60

Doradztwo ekonomiczno – finansowo – techniczne
50 000,00

0

50 000,00

Działania promocyjne i informacyjne dot. Realizacji projektu
81 252,00

0

81 252,00

Przebudowa linii energetycznych napowietrznych
755 122,49

0

755 122,49

Budowa budynku dydaktycznego i hali laboratoryjno – technologicznej do celów dydaktycznych
25 108 070,75

1 321 477,41

26 429 548,16

Przyłączenie instalacji centralnego ogrzewania budynków do sieci miejskiej
3 547,49

0

3 547,49

Nadzór inwestorski/inżynieryjny
451 064,45

0

451 064,45

Wyposażenie Instytutu Informatyki
1 431 958,63

0

1 431 958,63

Wyposażenie podstawowe budynku dydaktycznego i hali laboratoryjno – technologicznej
3 841 642,94

0

3 841 642,94

Wyposażenie hali laboratoryjno – technologicznej służącej celom dydaktycznym
18 410 280,63

0

18 410 280,63

RAZEM

0

27 425,60

0

856,44

0

36 905,05

110 835,05

6 533,46

118 381,65

1 394 643,90

3 849,90

811 971,08

117 090,21

1 816 319,86

1 937 471,96

3 775 063,26

3 942 525,80

6 833 398,68

6 926 434,53

320 927,81

2 714 530,81

272 044,60

414 053,85

20 877 620,75

1 454 370,29

52 591 777,13

1 321 477,41

53 913 254,54

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconHarmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconHarmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconHarmonogram rzeczowo finansowy rozbudowy budynku nr 2

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconHarmonogram rzeczowo finansowy rozbudowy budynku nr 2

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconPlan rzeczowo – finansowy na rok 2007

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconPlan rzeczowo – finansowy na rok 2008

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconPlan rzeczowo – finansowy na rok 2007 (po zmianach)

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconPlan rzeczowo – finansowy na rok 2007 (po zmianach)

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconDokumentacja
1. /wzory dokumentвw dotyczace skИadania dokumetвw do umвw finan i pom/Formualrz informacji...

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji iconHarmonogram realizacji inwestycji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja