Sheet 1: Arkusz1 icon

Sheet 1: Arkusz1
Pobierz 12.4 Mb.
NazwaSheet 1: Arkusz1
strona136/180
Data konwersji30.04.2013
Rozmiar12.4 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   180
L12 Duże otwarte zabiegi moczowodu
a grupa bazowa

ICD-9
56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego
56.742 Zespolenie moczowodowo-pęcherzowe
56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

L13 Średnie otwarte zabiegi moczowodu
a grupa bazowa

ICD-9
56.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia
56.411 Wycięcie zmiany moczowodu
56.73 Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej
56.82 Zeszycie rany moczowodu
56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.893 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.92 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu

L15 Duże endoskopowe zabiegi moczowodu
g wymagane wskazanie procedury z listy procedur L15, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-9
56.021 Usunięcie kamienia z moczowodu bez nacięcia
56.022 Usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56.73 Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej
59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym

L16 Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu
g wymagane wskazanie procedury z listy procedur L16, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-9
56.011 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.031 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.23 Nacięcie moczowodu w celu usunięcia kamienia
56.31 Ureteroskopia
56.32 Przezskórna biopsja moczowodu
56.331 Cystoureteroskopia z biopsją moczowodu
56.332 Przezcewkowa biopsja moczowodu
56.333 Endoskopia moczowodu z biopsją przez ureterotomię
56.334 Ureteroskopia z biopsją
56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.411 Wycięcie zmiany moczowodu
56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.91 Rozszerzenie ujścia moczowodu
58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu

^ L21 Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki
f wymagane wskazanie procedury z listy procedur L21 oraz procedury z listy procedur L24

ICD-9
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.79 Inne całkowite wycięcie pęcherza
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874 Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika

L22 Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka
e wymagane wskazanie procedury z listy procedur L22 oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań L22

ICD-9
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.79 Inne całkowite wycięcie pęcherza
57.86 Operacja wynicowania pęcherza moczowego
57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872 Powiększenie pęcherza

ICD-10
C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)

L23 Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym
a grupa bazowa

ICD-9
56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.191 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie
57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.511 Wycięcie moczownika
57.512 Wycięcie uchyłka moczownika
57.591 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57.81 Zeszycie rany pęcherza moczowego
57.82 Zamknięcie cystostomii
57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nie określone inaczej
57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych

L24 Wytworzenie przetok odprowadzających mocz
a grupa bazowa

ICD-9
56.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego
56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu
56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

L25 Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowym
g wymagane wskazanie procedury z listy procedur L25, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-9
57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57.86 Operacja wynicowania pęcherza moczowego
57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872 Powiększenie pęcherza
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym

L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym
g wymagane wskazanie procedury z listy procedur L26, procedury z listy dodatkowej L2 oraz rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej L1

ICD-9
57.03 Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia
57.04 Usunięcie ciała obcego z pęcherza bez nacięcia
57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.33 Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego
57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.491 Endoskopowe wycięcie zmian pęcherza moczowego
57.492 Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURBT)
57.511 Wycięcie moczownika
57.512 Wycięcie uchyłka moczownika
57.81 Zeszycie rany pęcherza moczowego
57.82 Zamknięcie cystostomii
57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nie określone inaczej
57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo

L27 Zaburzenia odpływu moczu
a grupa bazowa

ICD-10
N39.3 Nietrzymanie moczu wysiłkowe
N39.4 Inne określone nietrzymanie moczu
R32 Nietrzymanie moczu, nieokreślone
R33 Zatrzymanie moczu
R39.0 Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe
R39.1 Inne trudności w oddawaniu moczu

L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
a grupa bazowa

ICD-10
N31.0 Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.1 Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.2 Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.8 Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza
N31.9 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślona
N32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowa
N32.2 Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N32.3 Uchyłek pęcherza moczowego
N32.4 Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe
N32.8 Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego
N32.9 Zaburzenie pęcherza, nieokreślone
N39.8 Inne określone zaburzenia układu moczowego
Q62.4 Niewykształcenie moczowodu
Q62.5 Zdwojenie moczowodu
Q62.6 Nieprawidłowe położenie moczowodu
Q62.7 Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy
Q62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q64.1 Wynicowanie pęcherza moczowego
Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej
Q64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowego
Q64.5 Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej
Q64.6 Wrodzony uchyłek pęcherza
Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej
Q64.8 Inne określone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona
T19.0 Ciało obce cewki moczowej
T19.1 Ciało obce pęcherza moczowego
T83.0 Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe
T83.1 Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego
T83.2 Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego
T83.3 Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym
T83.4 Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym
Z43.5 Opieka nad pacjentami z cystostomią
Z43.6 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym
Z46.6 Założenie i dopasowanie protez układu moczowego

1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   180

Powiązany:

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Sheet 1: Arkusz1 iconSheet 1: Arkusz1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja