Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku icon

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku
Pobierz 78.91 Kb.
NazwaZmiany w składnikach funduszu własnego w roku
Data konwersji23.03.2013
Rozmiar78.91 Kb.
TypDokumentacja
źródło

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM


w zł i gr.
Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku:

Wyszczególnienie

poprzednim

obrotowym

1

2

3

I. Fundusz własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)

 • korekty funduszu z tytułu błędów podstawowychI.a. Fundusz własny na początek okresu (BO) po korektach1. Fundusz statutowy podstawowy na początek okresu1.1. Zmiany funduszu statutowego 1. zwiększenia z tytułu:

  • ..............................................................................  • .............................................................................. 1. zmniejszenia z tytułu:

  • ..............................................................................  • ..............................................................................^ 1.2.Fundusz statutowy podstawowy na koniec okresu2. Fundusz zasobowy na początek okresu

x

x

2.1. Zmiany funduszu zasobowego

 1. zwiększenia z tytułu:

x

x

  • z podziału zysku (ustawowo)

x

x

  • z podziału zysku (ponad kwotę minimalną wy­ma­ganą ustawowo)

x

x

  • z innych tytułów

x

x

 1. zmniejszenia z tytułu:

 • pokrycia straty bilansowej

x

x

 • z innych tytułów

x

x

^ 2.2. Stan funduszu zasobowego na koniec okresu

x

x

3. Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

x

x

3.1. Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

 1. zwiększenia z tytułu:

  • ..............................................................................

x

x

  • ..............................................................................

x

x

 1. zmniejszenia z tytułu:

 • zbycia środków trwałych

x

x

  • ..............................................................................

x

x

^ 3.2. Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

x

x

4. Fundusz rezerwowy na początek okresu

x

x


1

2

3

4.1. Zmiany stanu funduszu rezerwowego

 1. zwiększenia z tytułu:

  • ..............................................................................

x

X

  • ..............................................................................

X

x

 1. zmniejszenia z tytułu:

 • ..............................................................................

X

X

 • ..............................................................................

X

X

^ 4.2. Fundusz rezerwowy na koniec okresu

X

X

5. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu

X

X

5.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu

 • korekty błędów podstawowych

X

X

^ 5.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach

 1. zwiększenia z tytułu:

  • podziału zysku z lat poprzednich

X

X

X

X

  • ..............................................................................

X

X

 1. zmniejszenia z tytułu:

 • ..............................................................................

X

X

^ 5.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu

X

X

5.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu

 • korekty błędów podstawowych

X

X

X

X

^ 5.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach

 1. zwiększenia z tytułu:

  • przeniesienia straty z lat poprzednich do pokrycia

X

X

X

X

  • ...........................................................................

X

X

  • ...........................................................................

X

X

 1. zmniejszenia z tytułu:

 • ...........................................................................

X

X

^ 5.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu

X

X

5.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu

X

X

^ 6. Wynik finansowy nettoa) zysk nettob) strata nettoc) odpisy z zysku w ciągu roku

x

x

^ II. Fundusz własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)
1

2

3

III. Fundusz własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy

.........................................................DYREKTOR


jednostki organizacyjnej ZNP

(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)


..........................................................................


.........................................................
(imię, nazwisko – podpis)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconZmiany w składnikach funduszu własnego w roku

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconDo regulaminu własnego funduszu stypendialnego

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconO przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconDo regulaminu własnego funduszu stypendialnego upjpii

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconRegulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconZmiany w programie studiów I zasadach studiowania na studiach jednolitych pięcioletnich od roku 2007/2008 oraz w sesji egzaminacyjnej roku 2006/2007

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconZmiany w podatkach od 2009 roku

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconW sprawie: zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zmiany w składnikach funduszu własnego w roku iconZmiany w podatku VAT od dnia 01 kwietnia 2011 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja