A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji icon

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji
Pobierz 7.07 Kb.
NazwaA Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji
Data konwersji06.04.2013
Rozmiar7.07 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Zadanie 1.

a) Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

b) Ile azotanu (V) miedzi (II) powstanie z 20 g miedzi?


Zadanie 2.

Oblicz, ile gramów chlorku żelaza(III) można uzyskać z 800 g tlenku żelaza(III)

Fe2O3 + 6 HCl → 2 FeCl3 + 3 H2O

(Odp.: 1627,1 g)


Zadanie 3.

Oblicz, ile gramów chlorku żelaza(III) można uzyskać z 800 g tlenku żelaza(III) zawierającego 11% zanieczyszczeń.

(Odp.: 1448,1 g)


Zadanie 4.

a) Ile gramów AgNO3 (169.9 g/mol) potrzeba do przekształcenia 2,33 g Na2CO3 (106,0 g/mol) w Ag2CO3?

b) Jaka będzie masa powstałego Ag2CO3 (275,7 g/mol)?

(Odp.: m AgNO3 = 7,47 g

m Ag2CO3 = 6,06 g)


Zadanie 5.

Ile chlorku magnezu można uzyskać z 25 g magnezu i 200 g kwasu solnego o stężeniu 35%?

(niestechiometryczne ilości substratów)

(Odp.: 91.4 g MgCl2 )


Zadanie 6.

W reakcji 18 g chlorku sodu z 30 g azotanu(V) srebra uzyskano, po odsączeniu i wysuszeniu, 22 g chlorku srebra. Oblicz wydajność procesu.

(Odp.: 86,9%)


Zadanie 7.

Podczas otrzymywania kwasu siarkowego metodą kontaktową przebiegają dwie reakcje z różnymi wydajnościami:

2SO2 + O2 → 2SO3 wydajność 96 %

SO3 + H2O → H2SO4 wydajność 99 %

Ile m3 (sprowadzonych do warunków normalnych) SO2 trzeba zużyć, aby otrzymać 1 kmol H2SO4? Jaka jest całkowita wydajność procesu?

(Odp.: 23.6 m3 SO2

β = 95 %)


Zadanie 8.

Proces otrzymywania wodorotlenku sodu prowadzi się w dwóch etapach:

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2 NaOH

Z jaka wydajnością musi zachodzić pierwsza reakcja, aby przy wydajności drugiej reakcji wynoszącej 83% z 84 g NaHCO3 otrzymać 30 g NaOH?

(Odp.: 90%)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji icon" Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania "in situ" reakcji elektrodowych zwiazków manganu I renu w środowisku kwasnym"”

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji icon„Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania „in situ” reakcji elektrodowych związków manganu I renu w środowisku kwaśnym”

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconNagroda Rektora PW za działalność [naukową/dydaktyczną] Dla: [ osoby/ zespołu w składzie [podać udział w ] Za: [ Uzasadnienie do ok. 80 słów]

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconPorada dnia Udział związków zawodowych przy zatwierdzaniu arkusza organizacji szkoły Pytanie

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconPodać pełną nazwę placówki/ Data wyborów: /podać datę wyborów

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji icon1. Podać definicję wektora przyspieszenia chwilowego słownie (1 pkt.) I wzorem (1 pkt.). Narysować jego rozkład na składowe: styczną I normalną (4 pkt.). Podać

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconDo wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu gp/PN/17/I/09

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconLp. Liczba uczniów bioracych udział w I etapie

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconDo wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu gp/PN/17/I/09

A Podać stechiometryczne ilości w gramach związków biorących udział w reakcji iconDo wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja