Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej icon

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej
Pobierz 24.32 Kb.
NazwaOpis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar24.32 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /PB drogi f/materiaИy.doc
2. /PB drogi f/n-pb-opis techniczny.doc
3. /PB drogi f/n-pb-strona tytuИowa.doc
4. /PB drogi f/przekrвj 50.pdf
5. /PB drogi f/pzt 500.pdf
6. /PW drogi f/materiaИy.doc
7. /PW drogi f/pb przekrвj 50.pdf
8. /PW drogi f/pb pzt 500.pdf
9. /PW drogi f/pw-opis techniczny.doc
10. /PW drogi f/pw-strona tytuИowa.doc
Wykaz ważniejszych materiałÓW
Na terenie Instytutów Chemii pan ul. Kasprzaka 44/52; 01-224 Warszawa
Modernizacja I naprawa dróg wewnętrznych na terenie Instytutów Chemii pan
Wykaz ważniejszych materiałÓW
Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej
Chemiczne centrum naukowo – konferencyjne pan „wola”

Zalesie Górne, czerwiec 2011 r.


OPIS TECHNICZNY

do

PROJEKTU WYKONAWCZEGO INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

na potrzeby placu budowy


dla inwestycji

CHEMICZNE CENTRUM NAUKOWO – KONFERENCYJNE

PAN „WOLA”

BUDOWA BUDYNKÓW LABORATORYJNYCH

ETAP I

na terenie Instytutu Chemii Organicznej PAN i Instytutu chemii Fizycznej PAN

01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 44/52
I.DANE FORMALNO – TECHNICZNE


DANE FORMALNE


 1. Inwestor: Instytut Chemii Organicznej (współfinansowanie Instytut Chemii Fizycznej)

 2. Adres inwestora: ul. Kasprzaka 44/52; 01-224 Warszawa

 3. Nazwa inwestycji: modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych – faza I

 4. Adres inwestycji: ul. Kasprzaka 44/52; 01-224 Warszawa

 5. Projektant: arch. Michał W. Perczak upr.bud. № St-565/82 MA-1244

 6. Adres projektanta: ul. Wiekowej Sosny 30/32 05-540 Zalesie Górne


DANE TECHNICZNE


 1. Powierzchnia dróg chodników i placów manewrowych = 1866,0 m2 w tym:

 1. drogi do modernizacji = 837,8 m2

 2. drogi do modernizacji (od ul. Ludwiki) = 314,9 m2

 3. drogi do naprawy = 631,5 m2

 4. przebudowa chodnika = 81,8 m2OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


Na działce znajdują się drogi wewnętrzne wykonane w latach 60-tych ubiegłego wieku. Drogi te nie były do tej pory remontowane oprócz bieżących napraw nawierzchni. W trakcie istnienia Instytutu drogi były wielokrotnie rozkopywane gdy zaistniała potrzeba przeprowadzenia przez nie instalacji podziemnych. W efekcie stan techniczny dróg na chwilę obecną jest bardzo zły i wymagają one naprawy i modernizacji.
II.OPIS PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje wykonanie drogi od wjazdu z ul. Płockiej, placu manewrowego przy budynku administracyjnym ICHF i drogi dojazdowej wzdłuż pawilonu do prac teoretycznych”.


PROJEKTUJE SIĘ:


 1. Modernizacja drogi:

Rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi aż do calca. Rozebrania krawężników, uszkodzonych lub zużytych studni wraz z włazami i kratek deszczowych. Zabezpieczenie istniejących w wykopie sieci dla różnych mediów. Spadek poprzeczny jezdni 2%.

Wykonanie nowej podbudowy z warstw:

 1. pospółka o frakcji 32 - 62 grubości ~ 25 cm zagęszczony do wartości 1,5 MPa

 2. piasek grubości 10 cm zagęszczony do wartości 2 MPa

 3. pospółka o frakcji 2 – 8 grubości 10 cm zagęszczony do wartości 3,0 Mpa

 4. nawierzchnię:

- „chudy” beton grubości 10 cm

- kostka „bauma” typ behaton grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej

Ułożenie nowych krawężników, wykonanie nowych studzienek kanalizacyjnych z kratkami odpływowymi w wersji drogowej. Uporządkowania pobocza:

 • poprzez nawiezienie humusu i posadzenie trawy

 • połączenie nowej jezdni z istniejącym parkingiem

 • przesadzenia istniejących krzewów wzdłuż muru przy wjeździe od ul. Płockiej
 1. Modernizacja częściowa drogi:

Rozebranie istniejącej nawierzchni na fragmentach uszkodzonych i zapadniętych.

Po wykonaniu niezbędnych podsypek niwelujących ułożenie nowej nawierzchni:

 1. pospółka o frakcji 32 - 62 grubości ~ 25 cm zagęszczony do wartości 1,5 MPa

 2. piasek grubości 10 cm zagęszczony do wartości 2 MPa

 3. pospółka o frakcji 2 – 8 grubości 10 cm zagęszczony do wartości 3,0 Mpa

 4. nawierzchnię:

- „chudy” beton grubości 10 cm

- kostka „bauma” typ behaton grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej

Nowa jezdnia wykonana formie pochylni w obrębie zjazdu z ul. Ludwiki:

a) nawierzchnia:

- „chudy” beton grubości 10 cm

- kostka „bauma” typ „behaton” grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej

b) murki oporowe wylewane z betonu B 25 zbrojonego prętami żebrowanymi ø 12 mm co 15 cm, strzemiona z ø 6 co 15 cm

c) kable elektryczne umieścić w osłonie rurowej


Spadek podłużny zjazdu wynosi 9%.

Spadek poprzeczny jezdni 2%.


Rozebrania uszkodzonych krawężników, studni wraz z włazami i kratek deszczowych. Zabezpieczenie istniejących w wykopie sieci dla różnych mediów. Wykonanie nowych z wykorzystaniem zdatnych do użytku rozebranych elementów, dodanie nowych w miejsce zużytych.


 1. Naprawa drogi:

Rozebranie istniejącej nawierzchni na fragmentach uszkodzonych i zapadniętych; po wykonaniu niezbędnych podsypek niwelujących z pospółki z gruzu betonowego i ułożenie nawierzchni z powrotem. Rozebrania uszkodzonych krawężników, studni wraz z włazami i kratek deszczowych. Rozebranie chodnika a w to miejsce założenie trawnika. Zabezpieczenie istniejących w wykopie sieci dla różnych mediów. Wykonanie nowych z wykorzystaniem zdatnych do użytku rozebranych elementów, dodanie nowych w miejsce zużytych.


 1. Przebudowa i rozbudowa chodnika:

Rozebranie istniejącego chodnika i odtworzenie go wraz z poszerzeniem w poziomie drogi (jako tymczasowej zatoki postojowej):

 1. kostka Bauma grubości 6 cm

 2. podsypka piaskowa z dodatkiem cementu 1: 6 (około 3 cm)

 3. pospółka z gruzu betonowego stabilizowanego do 2,2 MPa grubości 15 cm

 4. piasek grubości 10 cm zagęszczony do wartości 2 MPa

 5. Spadek poprzeczny chodniki 2%.


Ponadto należy wykonać:

 1. Przepusty technologiczne posadowione na głębokości ~ 80 cm z 3 rur PCV grubościennych ø 110 mm zakończonych po obu stronach wyprowadzeniami nad teren zakończonych zaślepką.

 2. Wymiana bramy wjazdowej od ul. Płockiej – zakres:

 • Demontaż starej bramy

 • Montaż nowej rozwieranej (asymetrycznej)

 • Montaż rury pcw ø110 dla przewodów sterowania bramą pod jednią

 1. Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Ludwiki na – zakres:

 • Demontaż bramy, podniesienie bramy nad nową jezdnię i jej ponowny montaż

 • Montaż rury pcw ø110 dla przewodów sterowania bramą pod jedniąIII.INSTALACJE


W trakcie prac może zaistnieć potrzeba wykonania lub przełożenia instalacji, wykonania nowych przepustów w miejsce uszkodzonych:

 • zimnej wody

 • kanalizacji

 • sieci elektrycznej eNN

 • niskoprądowej

Prace te należy uzgodnić z użytkownikiem danej sieci.


Projekt należy czytać razem z Projektem Budowlanym jako załącznikiem dla inwestycji „Centrum Naukowo – Badawcze PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52 do ostatecznej Decyzji № 11/Wol/2009 pozwolenia na budowę.

Wykaz ważniejszych materiałów budowlanych w załączniku № 1.


Wymiary sprawdzić w naturze.


Opis sporządził:


arch. Michał W. Perczak


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconOpis wymagań do projektu wykonawczego I roboty budowlanej w zadaniu inwestycyjnym pn

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconOpis techniczny do projektu wymiany stolarki okiennej w budynku utp

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconDokumentacja
1. /1_opisy_techniczne/opis konstrukcja.pdf
2. /1_opisy_techniczne/opis...

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconZałącznik nr 4 Opis techniczny

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconOpis techniczny – parametry graniczne

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconProjekt Techniczny szczegóŁowy opis

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconNazwa przedmiotu (model) oraz jego opis techniczny

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconKatowice: Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla wybranych pomieszczeń Katedry I Zakładu Medycyny, Katedry I Zakładu Anatomii Prawidłowej zlokalizowanych w seg. D2 Zakładów Teorii Medycyny przy ul. Medyków 18

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconLp. Opis techniczny i funkcjonalny przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconZP/wbia/544/2009 Załącznik nr 1 do siwz opis techniczny wymagań dla elektrycznego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

Opis techniczny do projektu wykonawczego infrastruktury drogowej iconOpis tła projektu: w uwagach załączam specyfikację. Tło projektu jest takie, że istnieje firma, która wygrała przetarg dla pewnego "Urzędu". Teraz firma ta

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja