Technik Architektury Krajobrazu icon

Technik Architektury Krajobrazu
Pobierz 37.45 Kb.
NazwaTechnik Architektury Krajobrazu
Data konwersji14.04.2013
Rozmiar37.45 Kb.
TypDokumentacja
źródłołącznik prostoliniowy 20

Nazwa Zakładu Pracy


Tłącznik prostoliniowy 21ermin realizacji praktyk:


Opinia opiekuna o przebiegu praktyki

łącznik prostoliniowy 22

łącznik prostoliniowy 23

łącznik prostoliniowy 24łącznik prostoliniowy 25


Ołącznik prostoliniowy 26cena*)


Pieczęć i podpis opiekuna praktyk


*)celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający


8


SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK" w Raciborzu


Kierunek: ^ Technik Architektury Krajobrazu

łącznik prostoliniowy 5 Semestr , zakres praktyk semestr


łącznik prostoliniowy 18łącznik prostoliniowy 19 Rok szkolny /

^ DZIENNIK PRAKTYK


łącznik prostoliniowy 2 Imię i Nazwisko


łącznik prostoliniowy 1 Nr albumu


Pieczęć szkoły


Opinia słuchacza o przebiegu praktyki*)

łącznik prostoliniowy 28łącznik prostoliniowy 29łącznik prostoliniowy 31łącznik prostoliniowy 30


łącznik prostoliniowy 27 Pieczęć i podpis opiekuna praktyk

*) nie obowiązkowe


2


^ KARTA PRAKTYK

data

Przebieg praktyki

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


łącznik prostoliniowy 32

Pieczęć i podpis opiekuna praktyk


7


^ KARTA PRAKTYK

data

Przebieg praktyki

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


łącznik prostoliniowy 33

Pieczęć i podpis opiekuna praktyk


6


^ MATERIAŁ NAUCZANIA


CZAS TRWANIA PRAKTYKI – 5 TYGODNI, 3 tygodnie w semestrze II oraz 2 tygodnie w semestrze III


1.Organizacja pracy w przedsiębiorstwie.


Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów, zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Rozpoznanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w czasie pracy.


^ 2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.

Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowlanych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do prac związanych z budową obiektów architektury krajobrazu. Użytkowanie sprzętu i narzędzi do wykonywania obiektów architektury krajobrazu. Wykonywanie elementów obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów. Zakładanie trawników, zakładanie kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnowanie trawników: grabienie, wałowanie, nawożenie, podsiewanie łysin, odchwaszczanie, nawadnianie, koszenie, strzyżenie. Pielęgnowanie kwietników: odkrywanie, cięcie, odchwaszczanie, usuwanie obumarłych części i przekwitłych kwiatostanów, dosadzenie brakujących roślin, nawadniania i nawożenie. Cięcie krzewów, formowanie drzew i krzewów, wycinanie odrostów. Pielęgnowanie żywopłotów: cięcie ręczne i mechaniczne, nawożenie. Stosowanie przepisów bhp.


3


3 .^ Produkcja roślin ozdobnych.

Wysiewanie nasion roślin ozdobnych, pielęgnacja siewek, sadzenie siewek, ukorzenionych sadzonek roślin. Przesadzenie roślin, przygotowanie do wysadzania na miejsca stałe, wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Pielęgnowanie roślin w szkółce, bieżące prace pielęgnacyjne w szkółce. Przesadzanie roślin doniczkowych, stosowanie przepisów bhp.


4. ^ Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń.

Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewienia. Obsługa i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych – szklarniach i tunelach. Obsługa maszyn i środków transportu wewnętrznego. Stosowanie przepisów bhp.


4


^ SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:


W wyniku procesu kształcenia Słuchacz powinien umieć:


• Zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,


• Scharakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,


• Rozróżnić rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w przedsiębiorstwie,


• Określić obowiązki i prawa pracowników,


• Zorganizować i zaplanować podstawowe prace związane z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,


• Dobrać sprzęt i narzędzia do wykonania określonych prac,


• Wykonać podstawowe prace z zakresu sadzenie roślin w gruncie; siewu i sadzenia roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami,


• Przygotować materiał roślinny do urządzania terenów zieleni,


• Skorzystać z instrukcji obsługi sprzętu stosowanego przy urządzaniu terenów zieleni,


• Zastosować maszyny i urządzenia do wykonywania prac w obiektach architektury krajobrazu,


• Określić zagrożenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bhp.


5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Technik Architektury Krajobrazu iconTechnik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconZakres praktyk technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconPraktyka zawodowa-technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconPraktyka zawodowa – technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconTechnik Architektury Krajobrazu semestr III

Technik Architektury Krajobrazu iconPraktyka zawodowa – technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconZajęcia praktyczne dla kierunku Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu icon0 zł technika architektury krajobrazu 0 zł

Technik Architektury Krajobrazu iconFirma z branży architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu iconPracownia studialno-projektowa instytutu architektury krajobrazu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja