Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia icon

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia
Pobierz 6.45 Kb.
NazwaZagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia
Data konwersji30.03.2013
Rozmiar6.45 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej
na studia stacjonarne II stopniana kierunek: PEDAGOGIKA

specjalność: PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA 1. Istota opieki międzyludzkiej.

 2. Przegląd potrzeb ponadpodmiotowych w ujęciu Z. Dąbrowskiego.

 3. Dwuwymiarowość i dwupodmiotowość sytuacji opiekuńczej.

 4. Postawy opiekuńcze i ich konsekwencje wychowawcze.

 5. Zakładowe formy opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 6. Wspieranie rodziny w jej funkcji socjalizacyjno-wychowawczej.

 7. Opieka nad rodziną dysfunkcjonalną.

 8. Rodzinne formy opieki zastępczej.

 9. Integracja podmiotów środowiska lokalnego na rzecz dziecka i rodziny.

 10. Zadania i formy działania opiekuńczego Ośrodków Pomocy Społecznej.

 11. Zadania i formy działania opiekuńczego Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

 12. Zakres opiekuńczej funkcji szkoły w świetle obowiązującego ustawodawstwa.

 13. Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle uregulowań prawnych.

 14. Praca opiekuńcza i wychowawcza szkoły z różnymi kategoriami uczniów.

 15. Pojęcie metody środowiskowej w pedagogice i cele jej stosowania.

 16. Istota i cechy edukacji (animacji) środowiskowej.

 17. Rola sił społecznych w działalności środowiskowej.

 18. Placówki wsparcia w środowisku lokalnym – ich rodzaje, organizacja i znaczenie.

 19. Działalność opiekuńcza organizacji pozarządowych.Wykaz literatury podstawowej do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Biedroń M., Prokosz M., Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001.

 2. Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. I i II, Olsztyn 1997.

 3. Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2005.

 4. Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Toruń 2004.

 5. Pilch. T, Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.

 6. Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Warszawa 2000.

 7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconZagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconZagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconZagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia Kierunek: kulturoznawstwo

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconTematy rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconLista zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej przy rekrutacji na studia niestacjonarne II-go stopnia na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w roku akademickim 2012/2013

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia icon2. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata w czasie rozmowy kwalifikacyjnej podczas rekrutacji na studia doktoranckie

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconProtokóŁ z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem na studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconZAŁOŻenia rozmowy kwalifikacyjnej

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconTEZY DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Socjologia Ogólna

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia stacjonarne II stopnia iconZagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku kosmetologia studia stacjonarne I niestacjonarne I stopnia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja