Fizjoterapia ogólna icon

Fizjoterapia ogólna
Pobierz 30.45 Kb.
NazwaFizjoterapia ogólna
Data konwersji29.03.2013
Rozmiar30.45 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Nazwa przedmiotu

FIZJOTERAPIA OGÓLNA

kod
Pkt. 5
Kierunek studiów i rok

FIZJOTERAPIA ROK PIERWSZY

Poziom studiów

LICENCJACKIE STUDIA IO STACJONARNE/NIESTACJONARNE, 3 - LETNIE

Realizatorzy

Mgr Krzysztof Cis

Mgr Dorota Skonecka – Łukaszuk

Mgr Z. Rudziński


^ Formy zajęć i liczba godzin

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Liczba pkt

I, II

30 godz. – stacjonarne/

niestacjonarne

30 godz. – stacjonarne/

niestacjonarne

5Cele dydaktyczne

 • Nabycie, utrzymanie i wykorzystanie wiedzy z zakresu przedmiotu

 • Zrozumienie, przeanalizowanie ewaluacji rehabilitacji

 • Osiągnięcie umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki

 • Wyrobienie nawyków działania praktycznego

 • Ukształtowanie postaw w stosunku do współćwiczącego i osoby niepełnosprawnej
^ Metody nauczania


Podająca: Wykład

Aktywizująca: Dyskusja

Sytuacyjna

Ćwiczenia praktyczne studentów na sobie
Środki dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna

 • Plansze anatomiczne

 • Atlasy anatomiczne

 • Arkusz wywiadu

 • Narzędzia pomiarowe

Program ramowy przedmiotu


WYKŁADY


ĆWICZENIA
 1. Problematyka niepełnosprawności oraz podstawowe pojęcia i definicje. Rehabilitacja medyczna i jej składowe, miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej. Interdyscyplinarność rehabilitacji. Związek rehabilitacji z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze fizycznej.

 2. Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych - regeneracja, kompensacja, adaptacja. Efektywność rehabilitacji, plastyczność ośrodkowego układu nerwowego, potencjał rehabilitacyjny.

 3. Osoba rehabilitowana jako podmiot - podejście fizjoterapeuty do osoby rehabilitowanej. Ocena stanu funkcjonalnego, dokumentacja tego stanu i zabiegów fizjoterapeutycznych.

 4. Ogólna metodyka rehabilitacji i taktyka postępowania fizjoterapeutycznego -hierarchia i racjonalizacja celów, ogólne zasady doboru środków, form i metod fizjoterapii, fizjoterapia jako element rehabilitacji kompleksowej.

 5. Organizacja rehabilitacji i fizjoterapii, zespól rehabilitacyjny. Rehabilitacja szpitalna, ambulatoryjna i domowa oraz w sanatorium i ośrodku rehabilitacyjnym. Obozy i turnusy rehabilitacyjne.

 6. Etyka zawodowa fizjoterapeuty, kompetencje oraz odpowiedzialność moralna i prawna.

 7. Badania diagnostyczne i funkcjonalne, jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji oraz kontroli jej wyników. Testy funkcjonalne stosowane w fizjoterapii – dobór odpowiedniego testu, trafność oceny, przydatność i znaczenie dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników rehabilitacji. Testy specyficzne dla różnych metod fizjoterapii. Testy specyficzne dla różnych schorzeń i dysfunkcji.

 8. Wykorzystanie aparatury diagnostyczno – pomiarowej w diagnostyce funkcjonalnej – prezentacja i interpretacja wyników, przydatność i znaczenie różnych badań aparaturowych dla doboru środków fizjoterapii oraz kontroli wyników rehabilitacji.

Prowadzenie badań w zakresie Fizjoterapii

 1. Prowadzenie badań podmiotowych – wywiad

 2. Prowadzenie badań przedmiotowych w zakresie Kinezyterapii

 3. Prowadzenie badań przedmiotowych w zakresie Fizykoterapii

 4. Prowadzenie badań przedmiotowych w zakresie Masażu i dla potrzeb Terapii ManualnejWyniki nauczania przedmiotu

 • dobór badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii;

 • opis i interpretacja podstawowych pojęć dotyczących niepełnosprawności i całokształtu rehabilitacji medycznej;

 • opis i interpretacja zmian i zjawisk istotnych dla różnego rodzaju niepełnosprawności oraz likwidowania bądź łagodzenia ich skutków.
Forma zaliczania zajęć


Formy kontroli osiągnięć

 • Pisemna w formie testu zamkniętego wyboru jednej odpowiedzi
 • Pisemna w formie testu otwartego

 • Praktyczna z zakresu badań w Fizjoterapii w poszczególnych działach
Literatura podstawowa

  1. Gałkowski T., Kiwerski J. (red.): „Encyklopedyczny słownik rehabilitacji”. PZWL, Warszawa, 1986

  2. Kinalski R.: „Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii: dla studentów oddziałów fizjoterapii akademii medycznych". Wyd.1 Urban & Partner, Wrocław, 2002

  3. Mika T., Kasprzak W.: „Fizykoterapia”. PZWL, Warszawa, 2006

  4. Nowotny J. (red): „Podstawy fizjoterapii”. Wyd. KASPER, Kraków, cz. I - 2004, cz. II i III – 2005

  5. Przeździak B.: „Zaopatrzenie rehabilitacyjne”. Via Medica, Gdańsk, 2003

  6. Walaszek M., Kasperczyk T., Magiera L.: „Diagnostyka w kinezyterapii i masażu”. BIOSPORT, Kraków, 2007

  7. Zembaty A. (red.): „Kinezyterapia”. T. I. KASPER, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca

 1. Kiwerski J. (red.): „Rehabilitacja medyczna”. PZWL, Warszawa, 2005

 2. Kwolek A.: „Rehabilitacja medyczna”. Urban & Partner, Wrocław, 2004

 3. Rosławski A.: „Propedeutyka rehabilitacji i łacińsko polskie nazewnictwo medyczne”.

 4. Orzech J.: „Rozwój koncepcji, technik i metod rehabilitacji”. Sir, Tarnów, 2001
Adresy elektroniczne realizatorów (Tel.)

ciskrzysztof@wp.pl 508 349 549

Uwagi:
Data opracowania (aktualizacji)

Wrzesień 2011

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Fizjoterapia ogólna iconPrzedmiot: Fizjoterapia ogólna Egzaminujący: mgr Krzysztof Cis

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia ii° stacjonarne

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia ii° niestacjonarne

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia – I rok

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia I masaż

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia dzienna semestr II

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia w leczeniu skolioz

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia semestr III

Fizjoterapia ogólna iconBiomasaż ii/ Fizjoterapia semestr I/II

Fizjoterapia ogólna iconFizjoterapia rok 1 stacjonarny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja