ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej icon

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej
Pobierz 14.07 Kb.
NazwaProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar14.07 Kb.
TypDokumentacja
źródło


(pieczątka jednostki) Kielce, dn............................


PROTOKÓŁ


Z wyceny i przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej


Komisja w składzie :


1 …………………………………………….. Kierownik pracy badawczej


2 ……………………………………………. Kierownik/z-ca jednostki w której realizowana jest praca badawcza


3 ……………………………………………… Pracownik techniczny/administracyjny


Zebrała się w celu wyceny i przyjęcia zakupionej aparatury naukowo-badawczej w ramach środków na realizacje projektu badawczego nr ...................... pt. „ ………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………….”

i przedstawia jej wartość ustaloną po jej wycenie


^ Wykaz zakupionej aparatury


Lp.

Nr „OT”

Nr inwentarzowy

Nazwa aparatury

Aparatura

Wartość

początkowa wg

dokumentu

zakupu

Wartość

aparatury po

zakończeniu

zlecenia*

Okres

ekonomicznego

użytkowania po

zakończeniu

zlecenia

12*określona na dzień przejęcia aparatury - po wycenie


Uzasadnienie:

Komisja postanawia przyjąć ww. aparaturę na stan (instytutu, zakładu, katedry) …………………………………………….………………………………………. z dokonaną wyceną. Zgodnie z niniejszym protokołem zostaną wystawione odpowiednie dokumenty
( RW-PNu, OT) i przekazane do Kwestury w terminie 7 dni od daty niniejszego protokołu.


Podpisy członków Komisji:


1 ……………………………………... 2 ……………………………………….


3 ………………………………………

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconWniosek o przyznanie środków na zakup/wytworzenie aparatury naukowo-badawczej

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconWykazu planowanej do zakupienia/wytworzenia aparatury naukowo-badawczej polegającą na

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconPrzetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności I Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconna projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów preludium 4

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconProtokóŁ wyceny naprawy urządzenia

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej icon„Dostawę aparatury badawczej

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej icon„Dostawę aparatury badawczej

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconSiwz dostawa aparatury kontrolnej I badawczej

ProtokóŁ z wyceny I przyjęcia na majątek Uczelni aparatury naukowo badawczej iconSiwz dostawa aparatury kontrolnej I badawczej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja