Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego icon

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego
Pobierz 0.77 Mb.
NazwaAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego
strona6/7
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar0.77 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   2   3   4   5   6   7
^

Część I: literatura angielska


Tematyka:

1. Historia literatury angielskiej: podział na główne okresy

2. Literatura okresu staroangielskiego.

 1. Tło historyczne i charakterystyka literatury średniowiecza

 2. Renesans w Anglii: nowe kierunki i trendy w kulturze I poezji

 1. Dramat i teatr elżbietańsko-stuartowski

6. William Shakespeare jako poeta i dramaturg

7. Literatura angielska XVII wieku

8. Wiek oświecenia

9. Geneza i rozwój powieści angielskiej

 1. Romantyzm w poezji

 2. Początki i rozwój powieści i poezji wiktoriańskiej

14. Literatura angielska na przełomie wieków

15. Problemy moralne i egzystencjalne w powieściach Joseph Conrada

16. Tematyka i forma poezji W. B. Yeatsa

17. Modernizm w literaturze.

19. Różnorodność tematyki i form w poezji XX wieku

20. Angielska powieść utopijna i dystopijna

21. Rozwój współczesnej poezji i powieści angielskiej


Sugerowana literatura:

Bałutowa, B. 1983 Powieść angielska XX wieku. Warszawa, PWN.

Bela, T., Mazur Z.: 1997 A College Anthology of English Literature, Kraków: Universitas.

Burgess, A. 1974 English Literature, Longman.

Daiches, D., ^ A Critical History of English Literature.

Diniejko, A. 2002 English Literature. Lecture Notes (computer print).

Diniejko, A. 2003 An Introduction to the Study of Literature in English. (computer print).

Diniejko, A. 2003 English Literature. Handouts (computer print).

Drabble, M. 1985^ The Oxford Companion to English Literature, OUP.

Kermode, F. et al., ed. Oxford Anthology of English Literature.

Mroczkowski, P. 1986 Historia literatury angielskiej, Wrocław.

Ousby, L. (ed): 1988 The Cambridge Guide to English Literature, London.

Sikorska, L. 2003 ^ An Outline of English Literature. Poznań: W.P.

Zbierski, H. 1982 'Literatura angielska', w: Dzieje literatur europejskich. Warszawa.

Stamirowska, K. (ed.) 1997 Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas.


Część I: literatura amerykańska

Tematyka:

 1. Początki literatury amerykańskiej: tło historyczne.

 2. Wczesna literatura purytańska: William Bradford i John Winthrop.

 3. Poezja purytańska: Anne Bradstreet i Edward Taylor.

 4. Jonathan Edwards i Benjamin Franklin: główni przedstawiciele Oświecenia amerykańskiego.

 5. Początki romantyzmu: Washington Irving.

 6. Kształtowanie się mitologii i literatury narodowej: James Fenimore Cooper.

 7. Twórczość Edgara Allana Poe.

 8. Główne założenia transcendentalizmu.

 9. Ralph Waldo Emerson jako czołowy przedstawiciel transcendentalizmu.

 10. Ideologia transcendentalizmu w twórczości Henry Davida Thoreau.

 11. Cechy purytańskie i romantyczne Szkarłatnej litery Nathaniela Hawthorne`a.

 12. Moby Dick Hermanna Melville`a – wielkie osiągnięcie prozy romantycznej.

 13. Indywidualizm poezji Emily Dickinson.

 14. Poezja romantyczna Walta Whitmana.

 15. Mark Twain – pionier realizmu amerykańskiego.

 16. Realizm psychologiczny Henry`ego Jamesa.

 17. Realizm Kate Chopin.

 18. Naturalizm Stephena Crane`a.

 19. Naturalizm Theodore`a Dreisera.

 20. Naturalizm Jacka Londona.

 21. Poezja Roberta Frosta.

 22. Poezja modernistyczna: William Carlos Williams i E.E. Cummings.

 23. Poezja modernistyczna: Wallace Stevens i Ezra Pound.

 24. Modernizm T.S. Eliota.

 25. Pisarze „straconego pokolenia”: Ernest Hemingway i F. Scott Fitzgerald.

 26. John Steinbeck i lata trzydzieste.

 27. Proza Williama Faulknera.

 28. Dramat amerykński: Eugene O`Neill i Tennessee Williams.

 29. Pokolenie „beat generation.”

 30. Postmodernizm w prozie współczesnej.


Sugerowana literatura:

Lewicki, Z. (ed.), American Literature.

Sienicka, M., Kopcewicz, A. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie.

Pelican Guide to American Literature.

High, P., Ań Outline of American Literature.

Mazur, Z. (ed.), The College Anthology of American Literature.

The Norton Anthology of American Literature.

Lektury:

William Bradford, Of Plymouth Plantation (fragm.)

John Winthrop, “A Model of Christian Charity.”

Anne Bradstreet: “The Author to her Book,” “To my Dear and Loving Husband”, “Contemplations” (1, 2, 4, 9, 27, 33).

Edward Taylor: “Prologue”, “Huswifery”, “Upon a Spider Catching a Fly”.

Jonathan Edwards, “Sinners in the Hands of an Angry God.”

Benjamin Franklin, Autobiography (fragm.)

Washington Irving, “Rip Van Winkle.”

James Fenimore Cooper, ^ The Last of the Mohicans.

Edgar Allan Poe: “The Fall of the House of Usher”, “The Tell-Tale Heart”, “The Purloined Letter”, “The Philosophy of Composition”, “The Raven.”

Ralph Waldo Emerson: “Nature”, “Self-Reliance.”

Henry David Thoreau: “Civil Disobedience”, ^ Walden (fragm.)

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter.

Herman Melville, Moby Dick (fragm.).

Walt Whitman: “Song of Myself”, “The Song of the Open Road.”

Emily Dickinson: poems 569, 1126, 668, 328, 249, 465, 67, 1624, 1052.

Mark Twain, ^ The Adventures of Huckleberry Finn.

Kate Chopin, The Awakening.

Stephen Crane, The Red Badge of Courage.

Jack London, The Call of the Wild.

Henry James, Daisy Miller.

Robert Frost: “Mowing”, “The Tuft of Flowers”, “Mending Wall”, “Home Burial”, “After Apple-Picking”, “The Wood-pile”, “The Road Not Taken”, “Birches”, “Stopping by Woods on a Snowy Evening.”

William Carlos Williams: “Tract”, “The Red Wheelbarrow”, “The Dance”, “To a Poor Old Woman Poem”, “This is Just to Say.”

E.E. Cummings: “Me up at does”, “l (a”, “[Buffalo Bill`s].”

Ezra Pound: “In a Station of Metro”, “A Pact”, “Portrait d`une Femme”, “The River Merchant`s Wife: A Letter.”

Wallace Stevens: “The Study of Two Pears”, “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird.”

T.S. Eliot, “The Love Song of Alfred Prufrock.”

Ernest Hemingway, ^ The Sun Also Rises.

F. Scott Fitzgerald, “Babylon Revisited”, The Great Gatsby.

William Faulkner, “A Rose for Emily.”

John Steinbeck, The Grapes of Wrath.

Arthur Miller, Death of a Salesman.

Eugene O`Neill, ^ Long Day`s Journey into Night.

Tennessee Williams, The Glass Menagerie.

Allen Ginsberg, poetry.

Sylvia Plath, poetry.

Robert Lowell, poetry.

Joseph Heller, Catch 22.

Saul Bellow, „Seize the Day.”


^ Przedmiot: WIEDZA O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin

Forma zaliczenia: egzamin po I semestrze


Cele:

 • Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą życia costacjonarne go i przemian społecznych w Wielkiej Brytanii.

 • Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą życia costacjonarne go i przemian społecznych w Stanach Zjednoczonych.

 • Przestawienie różnic kulturowych, różnych instytucji rządowych a także polityki i geografii obu państw.^

Część I - Wykłady


Tematyka:

 1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – geografia

 2. Stany Zjednoczone – Geografia

 3. Społeczeństwo Brytyjskie i przemiany w nim zachodzące

 4. Multi-etniczny charakter społeczeństwa brytyjskiego

 5. Społeczeństwo amerykańskie i przemiany w nim zachodzące

 6. Grupy etniczne w społeczeństwie amerykańskim

 7. System polityczny Wielkiej Brytanii – monarchia, parlament, rząd, samorządy lokalne

 8. Konstytucja USA – trzy formy instytucji rządowych w USA

 9. Urząd prezydenta, departamenty i agencje rządu Stanów Zjednoczonych

 10. Republika Irlandii – geografia, ludność, system polityczny,

 11. Kanada, – geografia, ludność, system polityczny

 12. Australia i Nowa Zelandia – geografia, ludność, system polityczny^

Część I - Ćwiczenia


Tematyka:

 1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – geografia, ćwiczenia z mapą, filmy krajoznawcze

 2. Stany Zjednoczone – regiony geograficzno - kulturowe

 3. Społeczeństwo brytyjskie i przemiany w nim zachodzące

 4. Konflikt w Irlandii Północnej

 5. Główne grupy etniczne USA – rdzenni Amerykanie, Afro-Amerykanie

 6. Urząd prezydenta , partie polityczne i wybory prezydenckie w USA


Sugerowana literatura:

Diniejko, A. 1999 English Speaking Countries 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Diniejko, A. 2002 ^ An Introduction to the United States of America, NNKJO TWP w Kielcach, Kielce.

Oakland, J. 1995 British Civilization, Routledge, London, New York.

Mauk, D., Oakland, J. 1997 American Civilization, London & New York.

Crowther J. (ed.) 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.

Longman ^ Dictionary of English Language & Culture, Longman 1992.

Room, A. 1990 An A to Z of Britsh Life, Dictionary of Britain, OUP.

Nation, M. 1991 A Dictionary of Modern Britain, Penguin English.

Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, OUP,1993.

^ Encyclopaedia Britannica.

Mc Dowall, D. 1993 Britain in Close-up,Longman.

Fiedler, E., Jansen, N., Rainer M. America in Close-up, Longman.

Sheerin, S., Seath J., White G. Spotlight on Britain,(second edition), OUP.

Musman, R., Vallance, A. ^ Britain Today, Longman.

Bromhead, P. Life in Modern Britain, (new edition), Longman.

Brookes, H.F., Fraenkel, C.F. 1989 Life in Britain, Heinemann International.

O’Driscoll, J. 1995 Britain, OUP.

Harvey, P.J. Britain Explored ,Longman.

Musman, R. Background to English-speaking countries, Macmillan Publishers.

Williams,.R. (ed.), ^ Great Britain, (insight guide), APA Publication (HK).

Lamentowski, L. 1991 Here Is Britain, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź .

Blakey, P., Blakey W., Mc Kay B., Contemporary Britain, Longman.

Robins, L. B., Sutton J., People & Politics in Britain, Macmillan Education.

Laird, E. ^ Faces of Britain, Longman.

Rabley S. Customs & Traditions in Britain, Longman.

Hill J., Lewis, M. 1994 Welcome to Britain, Language Teaching Publications.

Harrap A. (ed.), Britain & the British, Brown Publishing.

Hoey, B. Monarchy Behind the Scenes with the Royal Family, BBC.

Falk, R. 1993 ^ Spotlight on the USA, OUP.

This is America, US Information Agency.

Laird, E. American Homes , Longman.

Bromhead, P. Life in Modern America, Longman.

Stevenson, D. K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag.


Przedmiot: HISTORIA

Forma zajęć: wykład

Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin

Forma zaliczenia: egzamin po II semestrze i III semestrze


Cele:

 • Przedstawienie zarysu historii Wielkiej Brytanii i USA od zarania dziejów do czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które przyczyniły się do powstania obu państw i ich współczesnych społeczeństw.

 • Zapoznanie studentów z historią Wielkiej Brytanii od początków państwa do współczesności.

 • Zapoznanie studentów z historią USA od początków państwa do współczesności.

 • Przestawienie kontaktów między obu państwami w ujęciu historycznym.Tematyka:


 1. Anglia w czasach prehistorycznych

 2. Celtowie, Rzymianie, rządy saksońskie, najazdy Wikingów, król Alfred

 3. Podbój normański, początki feudalizmu

 4. Magna Carta i początki systemu parlamentarnego

 5. Prawo i sądownictwo w średniowiecznej Anglii, rozwój miast, architektura

 6. Wojna stuletnia, społeczeństwo angielskie w późnym Średniowieczu

 7. Monarchia Tudorów, reformacja, okres elżbietański, początki kolonializmu angielskiego, wojny z Francją i Hiszpanią

 8. Rewolucja burżuazyjna w Anglii, purytanizm, Szkocja i Irlandia do wieku XVII.

 9. Początki partii politycznych w XVIII. wieku

 10. Życie na wsi i w miastach, utrata Ameryki, rewolucja przemysłowa

 11. Anglia w XIX. wieku, wojna z Napoleonem, rozwój przemysłu, handel i banki, powstanie klasy średniej, rozwój demokracji w Wielkiej Brytanii, warunki życia klasy robotniczej, związki zawodowe, era wiktoriańska, walka Irlandii o niepodległość

 12. Wzrost brytyjskiej ekspansji kolonialnej

 13. Wielka Brytania w XX. wieku, powstanie Partii Pracy, Brytania w czasie wojen światowych, koniec imperium, równouprawnienie kobiet, społeczne i gospodarcze tendencje po II wojnie światowej

 14. Ameryka przed Kolumbem

 15. Wyprawy Kolumba i innych podróżników europejskich do Ameryki

 16. Początki kolonizacji europejskiej

 17. Kolonie angielskie w Ameryce, życie costacjonarne w koloniach, przesłanki

rewolucji amerykańskiej

 1. Rewolucja amerykańska (1775-1783)

 2. Deklaracja niepodległości

 3. Powstanie konstytucji amerykańskiej

 4. Polityka i społeczeństwo młodej republiki

 5. Wojna 1812 roku

 6. Rozwój demokracji i ekspansja

 7. Wojna domowa (1861-1865)

 8. Rekonstrukcja Południa, rewolucja przemysłowa w USA

 9. Ameryka wielkoprzemysłowa

 10. Ameryka w przededniu I wojny światowej, udział Ameryki w wojnie

 11. Lata dwudzieste XX wieku, „Nowy Ład” F. D. Roosevelta

 12. II wojna światowa, udział Ameryki,

 13. Lata powojenne, zimna wojna, wojny w Korei i Wietnamie

 14. Ameryka współczesna, koniec zimnej wojny


Sugerowana literatura:

Morgan K. O. (ed.), 2001 The Oxford History of Britain, OUP.

McDowall, D. 1989 An Illustrated History of Britain, Longman.

Zins, H. 1995 Historia Anglii, Ossolineum i Bellona.

Grzybowski, S. 1998 ^ Historia Irlandii, Ossolineum.

Barnett, C. 1996 The Lost Victory: British Dreams, British Realities 1945- 50, London: Pan Books.

Kemp, T. 1998 Industralzacja w XIX- wiecznej Europie, Wriocław, Ossolineum.

Parker, R. A. C. 1998 Druga wojna światowa, Krótka historia,Wrocław, Ossolineum.

Pym, H. Kochan, N. 1998 Gordon Brown: The First Year in Power, London, Bloomsbury.

Rentoul J., 1997 ^ Tony Blair, London,Warner Books.

Carlton, C. 1993 Karol I, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Rumsey T. R., 1981 Men and Women of the Reneissance and Reformation 1300 – 1600, Wellesley Hills, Massachusetts, Independent School Press.

K. Robbins, 1998 ^ Zmierzch wielkiego mocarstwa.Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław, Ossolineum.

P. Zumthor, 1994 Wilhelm Zdobywca, Warszawa, PIW.

B. O’Callaghan, 2002 An Illustrated History of the USA, Longman.,

M. B. Norton, D. M. Katzman et al., 1999 ^ A People and a Nation A History of the United States, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.

An Outline of American History * US Information Agency.

Family Encyclopedia of American History * The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York, 1975.

The Story of America, The Reader’s Digest Association, Inc., Pleasantville, New York, 1975.

Katz, H. 1971 Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Brown G. Tindall, D. Shi, E 2002. Historia Stanów Zjednoczonych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Jones, M. A. 2002 ^ Historia USA Narody i cywilizacje, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk.

Michałek, K. 1993 Na drodze ku potędze Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861 - 1945, Książka i Wiedza, Warszawa.

Michałek, K. 1995 Mocarstwo Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945 – 1992, Książka i Wiedza, Warszawa.

Middlekauff, R. 982 ^ The Glorious Cause The American Revolution 1763 – 1789, OUP, 1.

Mauk, D. Oakland, J. 1997 American Civilization , Routledge, London & New York.

Diniejko A. 2002 An Introduction to the United States of America, NNKJO TWP Kielce.

Heideking J. (ed.), 1999 Amerykańscy prezydenci, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.

Pastusiak L., 1989 Prezydenci vol. 1-3* , Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Ryszka, E. 1984 ^ The US Federal System of Government , PWN, Warszawa.

Crowther J. (ed.), 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.

Jurczyński T. 1995 Dictionary of the United States of America, WsiP Warszawa.


Przedmiot: KULTURA

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin

Forma zaliczenia: egzamin po V semestrze


Cele:

 • Zapoznanie z zagadnieniami historyczno-kulturoznawczymi z angielskiego obszaru językowego zgodnie z najnowszą interdyscyplinarną tendencją.

 • Rozszerzenie wiadomości z kursu British and American Life o różne aspekty kultury brytyjskiej i amerykańskiej.


Tematyka:

  1. Zwyczaje , święta i sposoby spędzania wolnego czasu w Wielkiej Brytanii

i Stanach Zjednoczonych

  1. Architektura brytyjska i amerykańska, budownictwo sakralne i świeckie, style

architektoniczne

  1. Pop kultura brytyjska i amerykańska

  2. Malarstwo brytyjskie i amerykańskie

  3. Muzyka klasyczna i popularna w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

  4. Teatr i kino w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych

  5. Popularne przesądy, sport i rekreacja w Wielkiej Brytanii i Stanach

Zjednoczonych

  1. Życie costacjonarne , zwyczaje i tradycje, rozrywka, formy spędzania czasu

wolnego. Zakupy, puby, restauracje w krajach anglosaskich

  1. Massmedia i multimedia na progu XXI wieku – prasa, radio, telewizja naziemna i satelitarna, internet

  2. Szkolnictwo w obszarze angielskojęzycznym

  3. Subkultury w Wielkiej Brytanii, USA, Australii

  4. System sądowniczy w Wielkiej Brytanii i w USA

  5. Stosunki USA z krajami europejskimi w szerokim kontekście jednoczącej się Europy.

  6. Religie w UK i USA

  7. Gospodarka brytyjska i amerykańskaSugerowana literatura:

Oakland, J. 1995 British Civilization, Routledge, London, New York.

Mauk, D. Oakland, J. 1997 American Civilization, London & New York .

Crowther J. (ed.), 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.

Musman, R., Adrian-Vallance, D. ^ Britain Today, Longman.

Bromhead, P. Life in Modern Britain, (new edition), Longman.

Robins, L., Brennan, T., Sutton, J. People & Politics in Britain, Macmillan Education.

This is America US Information Agency.

Bromhead, P. ^ Life in Modern America, Longman.

Stevenson, D. K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag.


Przedmiot: PSYCHOLOGIA

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 75 godzin

Forma zaliczenia: egzamin po II semestrze


Cele:

 • Zapoznanie studentów z podstawami psychoanalitycznej interpretacji człowieka.

 • Omówienie czynników sprzyjających aktywnemu procesowi uczenia się i nauczania.

 • Omówienie czynników blokujących aktywny proces uczenia się i nauczania.


1. Współczesne kierunki w psychologii i koncepcje psychologiczne człowieka

2. Rozwój psychiczny człowieka

3. Znaczenie procesu spostrzegania w orientacji i rozumieniu świata

4. Pamięć jako aktywny system utrwalania informacji

5. Różne formy uczenia się

6. Determinanty uczenia się i skutecznego nauczania

 1. Procesy przetwarzania, wyboru i wytwarzania informacji —czynność

myślenia

8. Język i komunikacja

9. Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania

szkolnego

10. Procesy emocjonalno- motywacyjne i ich wpływ na działanie

11. Frustracja i stres psychologiczny

12. Kształtowanie osobowości u dzieci i młodzieży

13. Grupa społeczna

14. Kształtowanie i zmiana postaw

15. Psychologiczne podstawy niedostosowania społecznego


Sugerowana literatura:

Aronson, E. (1987) Człowiek-istota społeczna PWN Warszawa.

Aronson, E., Wilson, A. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł Poznań.

Faber, A., Mazlish E. (1996) Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole Poznań.

Gordon, T. (1995) ^ Wychowanie bez porażek PAX Warszawa.

Gordon, T. (1997) Wychowanie bez porażek w szkole PAK Warszawa.

Mietzel, G. (1999) Wprowadzenie do psychologii GWP Gdańsk.

Mika, S. (l984) Psychologia społeczna PWN Warszawa.

Pilecka, W., Rudkowska, Wrona (1998) ^ Podstawy psychologii Kraków.

Przetacznik-Gierowska, M. Włodarski, Z. (1994) Psychologia wychowawcza PWN Warszawa.

Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 2 GWP Gdańsk.

Włodarski, Z., Matczak, A. (1992) Wprowadzenie do psychologii PWN Warszawa.

Zimbardo, P.G. , Ruch, F.L. (1998) ^ Psychologia i życie PWN Warszawa.


Przedmiot: PEDAGOGIKA

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia

Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 75 godzin

Forma zaliczenia: egzamin po IV semestrze


Cele:

 • Zapoznanie słuchaczy ze strukturą wiedzy w dziedzinie nauk o wychowaniu.

 • Wdrożenie do dyskusji o problemach pedagogicznych.

 • Kształtowanie postaw społecznych, szczególnie postawy szacunku i

wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

 • Przyswojenie podstawowych pojęć pedagogicznych.

 • Kształtowanie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.


Tematyka:

1. Pedagogika i jej miejsce w systemie nauk

2. Geneza współczesnych systemów wychowawczych

 1. Ewolucja szkoły w dziejach kultury europejskiej

 2. Działalność wychowawcza w szkole

 3. Tradycyjne i nowoczesne rozumienie roli ucznia

 4. .Niepowodzenia szkolne - ich przyczyny i rodzaje

 5. Model edukacji integracyjnej

 6. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy nauczyciela - wychowawcy

 7. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela


Sugerowana literatura:

Arends, R. 1994 Uczymy się nauczać, Warszawa.

Gurycka, A. 1996 Błąd w wychowaniu, Warszawa.

Gurycka, A. 1997 O sztuce wychowania, Warszawa.

Kunowski, S. 1993 Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa.

Kupisiewicz, Cz. 1996 Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa.

Meighan, R. 1993 ^ Socjologia edukacji, Toruń.

Miller, R. 1981 Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa.

Pilch, T. 1999 Spory o szkołę, Warszawa.

Śliwierski, B. 1998 Jak zmieniać szkołę? Kraków.

Śliwierski, B. 2001 Program wychowawczy szkoły, Warszawa.


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana kochanowskiego w kielcach

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana kochanowskiego w kielcach zakład neofilologii

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana kochanowskiego w kielcach zakład neofilologii

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska im. Jana kochanowskiego w kielcach zakład neofilologii

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademiA Świętokrzyska

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska w kielcach

Akademia śWIĘtokrzyska im. Jana Kochanowskiego iconAkademia śWIĘtokrzyska w kielcach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja