Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] icon

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ]
Pobierz 105.34 Kb.
NazwaZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ]
Data konwersji06.03.2013
Rozmiar105.34 Kb.
TypDokumentacja
źródło

R. AK. 2012/2013 - SEMESTR: ZIMOWY

III ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA [ 56 ]


P O N I E D Z I A Ł E K

W T O R E K

Ś R O D A

C Z W A R T E K

P I Ą T E K

GR. ĆW. I

GR. ĆW. II

GR. ĆW. I

GR. ĆW. II

GR. ĆW. I

GR. ĆW. II

GR. ĆW. I

GR. ĆW. II

GR. ĆW. I

GR. ĆW. II

GR. KONW 1

GR. KONW 2

GR. KONW 3

GR. KONW 4

GR. KONW 1

GR. KONW 2

GR. KONW 3

GR. KONW 4

GR. KONW 1

GR. KONW 2

GR. KONW 3

GR. KONW 4

GR. KONW 1

GR. KONW 2

GR. KONW 3

GR. KONW 4

GR. KONW 1

GR. KONW 2

GR. KONW 3

GR. KONW 4

8.00-11. 00

8.00-11. 00

8.00-11. 00

8.00-11. 00

8. 00 - 9. 30


Śródroczna

praktyka metodyczna


Śródroczna

praktyka metodyczna


Śródroczna

praktyka

metodyczna


Śródroczna

praktyka

metodyczna


Media w edukacji

Mgr inż. L. Żaba


8. 50 - 9. 35
^ Dr M. Zalewska-Bujak

s. 14 WF

Dr M. Zalewska-Bujak

s. 14 WF


Dr J. Oleksy

s. 12 WFDr J. Oleksy

s. 12 WF


s. 8


Podstawy nauczania muzyki dzieci....

Mgr D. Zoń-Ciuk s. 4/5
9. 45 - 10. 30
9. 35 - 10. 209. 45 - 11. 15
Co

2 tygodnie

od dnia

15. 10. 12

Co

2 tygodnie

od dnia

22. 10. 12

Co

2 tygodnie

od dnia

15. 10. 12

Co

2 tygodnie

od dnia

22. 10. 12

Edukacja ekologiczna

Dr hab. prof. US

M. Remin s. 22
Podstawy nauczania muzyki dzieci....

Mgr D. Zoń-Ciuk s. 4/5Podstawy nauczania środowiska dzieci

w wieku
10. 40 - 11. 25

10. 30 - 11. 15
wczesnoszkolnym
Spotkanie organiz.

w dniu 08.10.12 (pon.)

od 12. 00 - 13. 00

w s. 112 za aulą

Spotkanie organiz.

w dniu 08.10.12 (pon.)

od 11. 00 - 11. 30

w sali 09

EDUKACJA EKOLOGICZNA

DR HAB. PRIOF. UŚ M. REMIN

WYKŁAD s. 22

PODSTAWY EDUKACJI WIELO-

I MIĘDZYKULTUROWEJ

DR B. CHOJNACKA-SYNASZKO

WYKŁAD s. 21

Dr A. Rózańska

s. 10911. 30 - 13. 00

11. 30 - 13. 00

11. 30 - 12. 15

11. 20 - 12. 05

11. 20 - 12. 05Podstawy nauczania plastyki dzieci w wieku

wczesnoszkolnym

Projekty edukacyjne - metodyka konstruowania programów

Edukacja ekologiczna

Dr hab. prof. US

M. Remin s. 22

PODSTAWY NAUCZ. MATEMATYKI DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Dr R. RASZKA WYKŁAD s. 017

^ PODSTAWY NAUCZ. SRODOWISKA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Dr A. RÓŻAŃSKA WYKŁAD s. 109


terapeutycznych, wychow.,12. 05 - 12. 50

12. 15 - 13. 00Mgr J. Gąszczak-Wilde

s. 04

i edukacyjnych

Mgr A. Gaweł

s. 8Podstawy nauczania matematyki....

Mgr E. Nieurzyła s. 05

^ PODSTAWY NAUCZ. PLASTYKI DZIECI

W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Dr HAB. PROF. UŚ U. SZUŚCIK WYKŁAD s. 21
13. 15 - 14. 00
13. 15 - 14. 45

13. 00 - 13. 45
13. 15 - 14. 45^ BIOMEDYCZNE PODST. ROZWOJU I WYCH.

DR J. RÓWNICKA - ZUBIK

WYKŁAD s. 21
Projekty edukacyjne - metodyka konstruowania programów

Podstawy nauczania matematyki....

Mgr E. Nieurzyła s. 05
Podstawy nauczania środowiska dzieci

w wieku14. 15 - 15. 45

14. 15 - 15. 45

14. 15 - 15. 45

terapeutycznych, wychow.,
wczesnoszkolnymPodstawy nauczania plastyki dzieci w wieku

wczesnoszkolnym


Media w edukacji

PRZEDMIOT

DO WYBORY

Kultura medialna

i edukacyjnych

Mgr A. Gaweł

s. 8
Dr A. Rózańska

s. 109Mgr J. Gąszczak-Wilde

Mgr inż. L. Żaba

Dr B. Dziadzia

s. 04

s. 8

s. 105


15. 50 - 16. 35

15. 50 - 16. 35

15. 50 - 16. 35


Podstawy edukacji wielo- i międzykult...

Mgr K. Jas s. 020

Biomed. podst. rozwoju i wychowania s. 21

Dr J. Równicka-Zubik

^ PRZEDMIOT DO WYBORU: DZIEJE KULTURY EUROPEJSKIEJ

DR HAB. PROF. US A. MURZYN WYKŁAD s. 017

16. 45 - 17. 30

16. 45 - 17. 30

Podstawy edukacji wielo- i międzykult...

Mgr K. Jas s. 020

PRZEDMIOT DO WYBORU:

Dzieje kultury europejskiej

Dr hab prof. US A. Murzyn s. 017


17. 35 - 18. 20

17. 45 - 19. 15

Biomed. podst. rozwoju i wychowania s. 21

Dr J. Równicka-Zubik


PRZEDMIOT

DO WYBORY
Kultura medialna
Dr B. Dziadzia

s. 104

PRAKTYKA


 • Praktykę ciągłą (wakacyjną) należy zaliczać w indeksie w terminie od 15. 10. 2012 do końca semestru zimowego.

 • W przypadku, kiedy wydrukowane dokumenty ze strony internetowej różnią się wyglądem od tych uwidocznionych na monitorze prosimy o zgłoszenie się do pok. 106 w celu uzyskania właściwych dokumentów.

 • Studentom III roku zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej praktykę po II roku zalicza Pani dr Jadwiga Oleksy.

 • Student do zaliczenia praktyki ma obowiązek podchodzić do uczelnianego opiekuna praktyk z wypełnionym indeksem (str. 82) wg niżej podanego wzoru:


PRZYKŁAD:

Rok akademicki: rok akademicki w którym dokonuje wpisu : 2012/2013

Rok studiów: III

Nazwa i siedziba pracodawcy : wpisać należy nazwę i adres placówki w której odbywana była praktyka

Czas trwania praktyki: 75 godzin (3 tygodnie)

Zaliczenie: z oceną + podpis uczelnianego opiekuna praktyki

Uwagi: proszę wpisać rodzaj praktyki: - praktyka metodyczna


 • Student po zaliczeniu praktyki ma obowiązek złożyć w Sekretariacie (pok. 106) uporządkowane dokumenty w kolejności:

    • opinię,

    • raport,

    • dziennik praktyk.

 • W/w dokumenty nie będą studentowi oddawane po zakończeniu studiów wobec powyższego prosimy aby przed ich złożeniem w Sekretariacie zrobić dla siebie kopię.INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO:


 • Student, który z ważnego powodu zamierza ubiegać się o zmianę promotora powinien napisać uzasadniające podanie do Pani Prodziekan d.s. studenckich i kształcenia Pani dr Jolanty Skutnik, które winno być uzupełnione o podpisy: promotora od którego zamierza odejść oraz promotora do grupy seminaryjnej którego chce się dopisać.

 • Podanie należy złożyć w Sekretariacie pok. 106, bądź bezpośrednio w Sekretariacie Prodziekana. Po uzyskaniu zgody niezwłocznie złożyć je w pok. 106.

 • Pozostawienie podania ze zgodą Pani Prodziekan w innym miejscu aniżeli Sekretariat pok. 106 spowoduje niedokonanie zmiany w grupach seminaryjnych u promotorów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 60 ]

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 36 ]

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconKierunek I poziom studiów: Pedagogika, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna I Terapia Pedagogiczna, poziom pierwszy

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZestaw pytań egzaminacyjnych 2011/2012 :: edukacja wczesnoszkolna I przedszkolna z terapią pedagogiczną

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne (35 st.)

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 90 ]

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 79 ]

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 56 ]

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna I terapia pedagogiczna [ 56 ] iconZintegrowana edukacja wczesnoszkolna I wychowanie przedszkolne [ 114 ]

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja