Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych icon

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Pobierz 23.28 Kb.
NazwaRejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Data konwersji10.03.2013
Rozmiar23.28 Kb.
TypDokumentacja
źródło


Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Identyfikator osoby upoważnionej/

nr upoważnienia

Zakres przydzielonych uprawnień

Data nadania uprawnień

Data odebrania uprawnieńProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconZałącznik Nr 18 do umowy nr prm/KK/ /2012 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconZałącznik Nr 16 do umowy nr prm/KO/ /2012 Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconWzór „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Uczelni”

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconRozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconDo przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconUpoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconUPOWAŻNIENIE Nr DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconOŚwiadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconU p o w a ż n I e n I e do przetwarzania danych osobowych w Akademii Medycznej w Warszawie Stwierdza się, że Pan/Pani

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych iconOkreślająca sposób zarządzania I formy zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja