Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 icon

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013
Pobierz 14.98 Kb.
NazwaHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar14.98 Kb.
TypDokumentacja
źródłoHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013


IV ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH
POZOSTAŁE ZAJĘCIA

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

JEDNOSTKA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Seminaria doktoranckie

60

zajęcia z opiekun naukowy/promotor

Dydaktyka

90

obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktoranta


^ UWAGA – WAŻNA INFORMACJA


Zgodnie z nowym Planem i Programem studiów:

  1. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów doktoranckich jest zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny wykonywania przez doktoranta powierzonych obowiązków dydaktycznych, jego aktywności i osiągnięć naukowych.

  2. ^ Warunkiem zaliczenia poszczególnych lat studiów doktoranckich są ponadto:

- pierwszego roku: zaliczenie 3 przedmiotów ogólnych oraz co najmniej 1 przedmiotu fakultatywnego objętych programem studiów;

- drugiego roku: zaliczenie 3 przedmiotów ogólnych oraz co najmniej 1 przedmiotu fakultatywnego objętych programem studiów;

- trzeciego roku: zaliczenie 2 przedmiotów ogólnych oraz co najmniej 1 przedmiotu fakultatywnego objętych programem studiów;

- czwartego roku: zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów tak aby zdobyć wymaganą w toku studiów liczbę punktów ECTS oraz złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w Dziekanacie właściwego Wydziału;

  1. ^ Warunki zaliczenia roku studiów musza być spełnione do 31 sierpnia.

  2. Uwzględniając sprawozdanie doktoranta oraz opinię opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy naukowej i dydaktycznej a także złożone egzaminy i uzyskane zaliczenia – Kierownik Studiów doktoranckich podejmuje decyzje:

- zaliczeniu roku studiów doktoranckich;

- zaliczeniu roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia w określonym terminie niezliczonego przedmiotu;

- skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.


Wszystkim zajęciom obowiązkowym oraz fakultatywnym, objętym planem i programem studiów, przypisane są punkty ECTS.

Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada 60 punktom ECTS, w tym 20 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych.

Fakultatywne zajęcia mają wymiar odpowiadający od 5 do 10 punktom ECTS za każdy przedmiot.


^ Zapisy na zajęcia fakultatywne będą odbywały się w formie elektronicznej poprzez platformę wirtualnych usług dla studenta (WISUS) w programie ZAPISZ.

O dokładnej dacie rozpoczęcia zapisów oraz szczegółach logowania zostaną Państwo poinformowani drogą mailową w terminie późniejszym.

Zgodnie z Uchwałą nr 96/2012 Senatu UM w Poznaniu w sprawie wysokości pensum dydaktycznego wymaganą liczbą miejsc do odbycia się zajęć fakultatywnych jest liczba 12.


W roku akademickim 2012/2013, z uwagi na konieczność wyrównania różnic programowych, decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich:

  1. Uczestnicy I roku studiów doktoranckich mają obowiązek uzyskania 16 pkt ECTS w ramach zajęć ogólnych i min 5 pkt ECTS w ramach zajęć fakultatywnych co oznacza obowiązkowe uczestnictwo w co najmniej 1 zajęciach fakultatywnych. Uczestnicy I roku mają możliwość zapisywania się na zajęcia fakultatywne rozpisane w harmonogramie zajęć dla I roku.

  2. Uczestnicy II roku studiów doktoranckich mają obowiązek uzyskania 14 pkt ECTS w ramach zajęć ogólnych i min 15 pkt ECTS w ramach zajęć fakultatywnych co oznacza obowiązkowe uczestnictwo w co najmniej 2 zajęciach fakultatywnych. Uczestnicy II roku mają możliwość zapisywania się na zajęcia fakultatywne rozpisane w harmonogramie zajęć dla II i III roku.

  3. Uczestnicy III roku studiów doktoranckich mają obowiązek uzyskania 10 pkt ECTS w ramach zajęć ogólnych i min 15 pkt ECTS w ramach zajęć fakultatywnych co oznacza obowiązkowe uczestnictwo w co najmniej 2 zajęciach fakultatywnych. Uczestnicy III roku mają możliwość zapisywania się na zajęcia fakultatywne rozpisane w harmonogramie zajęć dla II i III roku. W roku akademickim 2013/2014 wyjątkowo na IV roku będą mieli możliwość zapisania się na jeszcze jedne zajęcia fakultatywne (aby uzyskać w sumie 20 pkt).

  4. Uczestnicy IV roku studiów nie maja obowiązku odpracowania zajęć fakultatywnych. Jednocześnie, z uwagi na zmiany w programie III roku studiów i zastąpienie przedmiotu „Seminaria Doktoranckie” przedmiotem „Prawo Medyczne” - wszystkie osoby, które z różnych względów nie zaliczyły dotąd przedmiotu „Seminaria Doktoranckie” w ramach odpracowania zajęć będą miały możliwość do wyboru: uczestnictwo w zajęciach z prawa medycznego lub zaliczenie jednego z przedmiotów fakultatywnych. O wyborze formy zaliczenia należy poinformować pisemnie, najpóźniej do końca listopada 2012r.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013

Harmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na rok akademicki 2012/2013 iconHarmonogram Zajęć Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja