OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba icon

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba
Pobierz 62.29 Kb.
NazwaOŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar62.29 Kb.
TypDokumentacja
źródłoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJIKarta informacyjna o pracy badawczej SYNABA


Rodzaj pracy (odpowiednie zakreślić)

N – naukowa

B+R – badawczo-rozwojowa

D – doktorska

H – habilitacyjna

E – ekspertyza naukowa


Numer grantu:


Rodzaj zgłoszenia pracy (odpowiednie zakreślić)

R – rozpoczęcie

Z – zakończenie


Data rozpoczęcia (rok/miesiąc/dzień):

Data zakończenia (rok/miesiąc/dzień):


Kierownik pracy (imię i nazwisko, nr PESEL, tytuł i stopień naukowy, adres kontaktowy):


Współpracownicy (imię i nazwisko, nr PESEL, tytuł i stopień naukowy, adres kontaktowy):


^ Promotor pracy (imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy):


Recenzenci (imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy):


Tytuł pracy w języku polskim:


Tytuł pracy w języku angielskim:


Tytuł pracy w języku oryginalnym:


Język, w którym praca była dokumentowana:


Jednostka, w której wykonano pracę (nazwa, adres, REGON):


Jednostka, w której nadano stopień naukowy (nazwa):


Symbol Polskiej Klasyfikacji Tematycznej:


Symbol klasyfikacji KBN:


Słowa kluczowe w języku polskim:


Słowa kluczowe w języku angielskim:


Charakterystyka pracy w języku polskim:


Charakterystyka pracy w języku angielskim:


Oferta wykorzystania wyników pracy w języku polskim:


Oferta wykorzystania wyników pracy w języku angielskim:


Opis bibliograficzny publikacji powstałych w wyniku prowadzonych prac:


Współpraca międzynarodowa:

kraj

instytucja

organizacja

program


^ Jednostka zamawiająca (nazwa, adres, REGON):


Jednostka pierwszego wdrożenia (nazwa, adres, REGON):


Imię i nazwisko, tel., e-mail osoby wypełniającej kartę:


Data zgłoszenia do OPI:


Załącznik do karty SYNABA

(wypełnić w przypadku pracy doktorskiej/habilitacyjnej)


Nazwisko doktoranta / habilitanta
Imię / imiona (używane)
PESEL
Obywatelstwo
Nazwa jednostki nadającej stopień
Określenie nadawanego stopnia:

dziedzina

dyscyplina

specjalność
Data uchwały o nadaniu stopnia
Nazwa jednostki, w której odbyła się nostryfikacja
Data nostryfikacji
Promotor i recenzenci (imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy)
Tytuł pracy
Miejsce pracy osoby otrzymującej stopień

(jeśli dotyczy szkoły wyższej to proszę podać instytut, katedrę lub jednostkę równorzędną)


Wykaz dyscyplin naukowych wg KBN


01

- nauki filozoficzne

32

- elektronika

02

- nauki teologiczne

33

- biocybernetyka i inżynieria

03

- nauki filologiczne
biomedyczna

04

- nauki o sztukach pięknych

34

- elektrotechnika

05

- psychologia

35

- telekomunikacja

06

- pedagogika

36

- górnictwo i geologia inżynierska

07

- nauki historyczne

37

- inżynieria materiałowa

08

- socjologia

38

- metalurgia

09

- nauka o polityce

39

- inżynieria i ochrona środowiska

10

- organizacja i zarządzanie

40

- inżynieria chemiczna

11

- nauki prawne

41

- technologia chemiczna

12

- ekonomia

42

- włókiennictwo

13

- nauki wojskowe

43

- mechanika

14

- bibliotekoznawstwo i informacja

44

- budowa i eksploatacja maszyn
naukowo-techniczna

45

- transport

15

- geografia

46

- technologia drewna

16

- geologia

47

- towaroznawstwo

17

- geofizyka

48

- agronomia

18

- oceanologia

49

- technika rolnicza

19

- geodezja i kartografia

50

- melioracje wodne

20

- biologia

51

- ogrodnictwo

21

- nauki medyczne

52

- rybactwo

22

- nauki farmaceutyczne

53

- technologia żywności

23

- nauki weterynaryjne

54

- zootechnika

24

- matematyka

55

- nauki leśne

25

- fizyka

56

- medycyna

26

- nauki chemiczne

57

- biologia medyczna

27

- astronomia

58

- pielęgniarstwo

28

- informatyka

59

- stomatologia

29

- architektura i urbanistyka

60

- nauki kultury fizycznej

30

- budownictwo

61

- energetyka

31

- automatyka i robotyka

62

- technika nawigacji63

- kształtowanie środowiskaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconKrajowy System Informacji o Pracach Badawczych Karta Informacyjna o Pracy Badawczej synaba

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconKarta Informacyjna o Pracy Badawczej synaba

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconZał. 6 Karta Informacyjna o Pracy Badawczej synaba

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconInstrukcja wypełniania karty informacyjnej o pracy badawczej synaba

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconKarta opinii pracy naukowo – badawczej statutowej

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconObrona pracy dyplomowej – karta informacyjna

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconObrona pracy dyplomowej – karta informacyjna

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconObrona pracy dyplomowej – karta informacyjna

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconSposób I tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

OŚrodek przetwarzania informacji karta informacyjna o pracy badawczej synaba iconKomputerowe Metody I Narzędzia Przetwarzania Informacji Plan specjalizacji w ietisip rok akademicki 2009/2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja