Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego icon

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
Pobierz 41.46 Kb.
NazwaGranty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar41.46 Kb.
TypDokumentacja
źródło
PROJEKTY KRAJOWE REALIZOWANE w IPiN w 2011 ROKU
Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
lp. Numer grantu Charakterystyka Kierownik projektu Czas realizacji
1 Grant nr N N401 097536 Analiza sekwencji DNA i struktury RNA regionu powtórzeń mikrosatelitarnych CTA/CTG w genie /ATXN0S/ i próba wyjaśnienia zjawiska niepełnej penetracji mutacji dynamicznej powodującej ataksję rdzeniowo-móżdżkową typu 8 (SCA8) (własny) dr Anna Sułek-Piątkowska 29.04.2009 – 28.04.2012
2 Grant nr N N401 044036 Badanie neurobiologicznego podłoża wygaszania reakcji lękowej oraz określenie przesłanek do indywidualnej farmakoterapii zaburzeń lękowych (własny) dr Małgorzata Lehner 08.05.2009 – 07.05.2012
3 Grant nr N N401 588740 Badanie właściwości przeciwpsychotycznych ligandów receptora GABA-A; poszukiwanie nowych selektywnych ligandów receptora GABA-A o właściwościach przeciw-psychotycznych (własny) dr hab., prof. nadzw. Paweł Mierzejewski 04.05.2011 – 03.05.2014
4 Grant nr N N402 472340 Badanie zmian w jądrach podkorowych u pacjentów z chorobą Wilsona oraz u bezobjawowych nosicieli mutacji w genie ATP7B metodą ultrasonografii przezczaszkowej (własny) dr Marta Skowrońska 26.05.2011 – 25.05.2014
5 Grant nr N N402 375039 CADASIL (mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią) - częstość występowania, obraz kliniczny i charakterystyka genetyczna u osób z uszkodzeniem istoty białej o nieznanej etiologii (własny) dr Beata Błażejewska-Hyżorek 02.11.2010 – 02.11.2013
6 Grant nr 3665/B/H03/2011/40 Czynniki pozytywnego rozwoju młodzieży. Badania warszawskich gimnazjalistów (habilitacyjny) dr Krzysztof Ostaszewski 13.06.2011 – 12.06.2013
7 Grant nr 4639/B/P01/2009/37N Czynniki ryzyka, częstość występowania oraz obraz kliniczny zespołu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i po endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej (promotorski) prof. Anna Członkowska 24.09.2009 – 13.02.2012
8 Grant nr N N404 275040 Efektywność terapii grupowej vs. indywidualnej w rehabilitacji chorych z amnezją w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu (własny) dr hab., prof. nadzw. Joanna Seniów 01.06.2011 – 29.05.2014
9 Grant nr NN 401 2273342 Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zażywania obu substancji (promotorski) prof. Przemysław Bieńkowski 14.05.2008 – 06.04.2012
10 Grant nr N N402 471640 Metabolizm żelaza a obraz kliniczny choroby Wilsona (własny) prof. Anna Członkowska 19.05.2011 – 18.05.2014
11 Grant nr N N402 408239 Percepcja ekspresji emocjonalnej twarzy a nasilenie lęku i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach społecznych u chorych na schizofrenię paranaoidalną (promotorski) prof. Marek Jarema 23.09.2010 – 22.09.2012
12 Grant nr N N402 463837 Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa angioplastyki i stentowania z endarterektomią w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu (własny) dr hab. Adam Kobayashi 30.10.2009 – 29.10.2012
13 Grant nr 674/N-RISCA/2010/0 Prospektywne badanie osób z grupy ryzyka wystąpienia ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 1, 2, 3 i 6 (SCA1, SCA2, SCA3 i SCA6)-RISCA (temat realizowany w ramach współpracy naukowej z zagranicą dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dr Maria Rakowicz 11.02.2010 – 31.12.2013
14 Grant nr N N402 196335 Próba potencjalizacji leczenia przeciwpsychotycznego przy pomocy dehydroepiandrosteronu u mężczyzn chorych na schizofrenię (promotorski) prof. Marek Jarema 09.10.2008 – 30.04.2012
15 Grant nr N N404 100136 Przezczaszkowa elektrostymulacja w rehabilitacji chorych z afazją poudarową (własny) dr Katarzyna Polanowska 06.05.2009 – 05.05.2012
16 Grant nr N N110 458437 Przyczyny wielokrotnego opiniowania sądowo-psychologiczno-psychiatrycznego w sprawach karnych (własny) lek. Małgorzata Opio 31.08.2009 – 30.08.2012
17 Grant nr 4650/B/P01/2011/40 Rehabilitacja neuropoznawcza chorych na schizofrenię – ocena skuteczności wpływu na funkcjonowanie poznawacz, psychospołeczne, jakość życia i nasilenie objawów (własny) prof. Marek Jarema 06.05.2011 – 05.05.2014
18 Grant nr N N404 516838 Sprawcy przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Diagnostyka psychiatryczna i seksuologiczna (własny) dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman 12.03.2010 – 11.03.2012
19 Grant nr N N402 375239 Stres oksydacyjny i efektywność naturalnych mechanizmów antyoksydacyjnych a obraz kliniczny choroby Wilsona (własny) dr hab. Grażyna Gromadzka 02.11.2010 – 02.11.2012
20 Grant nr N N404 161137 Wykorzystanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w rehabilitacji pacjentów z pourazowymi zaburzeniami pamięci (własny) dr Marcin Leśniak 31.08.2009 – 30.08.2012
Granty OPUS - finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektów
lp. Numer grantu Charakterystyka Kierownik projektu Czas realizacji
1 Grant NCN nr 2011/01/B/NZ5/02838 Ocena neuropsychologiczna i neuroradiologiczna (fMRI) stopnia poprawy funkcjonowania neuropoznawczego i społecznego poznania u pacjentów po udarze wzgórza. Skuteczność nowatorskiego programu rehabilitacyjnego – badanie z podwójnie ślepą próbą (własny) prof. Danuta Ryglewicz 2011–2014
2 Grant NCN nr 2011/01/B/NZ7/05402 Skuteczność interwencji antynikotynowych o różnym stopniu intensywności u pacjentów po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu (własny) dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz 2011–2014
3 Grant NCN nr 2011/01/B/NZ4/04909 Rola cytokin o działaniu prozapalnym w procesie epileptogenezy oraz ich interakcja z neuroprzekaźnikami hamującymi (własny) dr Piotr Maciejak 16.12.2011 – 15.12.2014
4 Grant NCN Badanie wzorców aktywności układu nagrody oraz zmian neuroplastycznych mózgu w modelach zwierzęcych opartych na rejestracji emisji ultradźwiękowej wokalizacji zwierząt w paśmie 50 kHz. dr Adam Hamed 2012-2015
5 Grant NCN Czynniki wiążące zespół metaboliczny i otepienie - adipokiny, pochodzący z mózgu czynnik neurotroficzny (BDNF) witamina D i wskaźniki stanu zapalnego. dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk 2012-2015
6 Grant NCN Poszukiwanie biologicznego podłoża zróżnicowanej podatności na substancje psychoaktywne u szczurów na podstawie sensytyzacji amfetaminą. dr hab. E. Taracha 2012-2015

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconJak wypełnić wniosek o dofinansowanie projektów badawczych przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego?

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconMinisterstwo nauki I szkolnictwa wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego icon2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconMinisterstwo nauki I szkolnictwa wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconMinisterstwo zdrowia departament nauki I szkolnictwa wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconInformacja o realizacji celów finansowanych ze środków dotacji na badania własne w roku 2011, przyznanej decyzją Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconPropozycje Rady Szkolnictwa Wyższego I Nauki znp do Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconProjekty badawcze finansowane ze środków pozastatutowych Projekty badawcze własne, promotorskie I habilitacyjne mniSW

Granty własne, promotorskie, habilitacyjne, przyznane przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego iconI tym razem żadnej ze szczecińskich uczelni nie przyznano kierunku o zamówionym statusie. W sumie Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego otrzymało 228 wniosków, w tym także od wszystkich uczelni ze Szczecina. Funduszy starczyło tylko na 39 kierunków

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja