1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka icon

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka
Pobierz 45.63 Kb.
Nazwa1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka
Data konwersji05.06.2013
Rozmiar45.63 Kb.
TypFormularz
źródło

.

FORMULARZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OSOBY NIEBĘDĄCE PRACOWNIKAMI PK(wypełniać drukowanymi literami bądź zakreślać właściwe odpowiedzi)Lp.

Nazwa

1

Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP – wiedza i praktyka

2

Nr projektu POKL 04.01.02-00-051/12

3

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: IV POKL

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 4.1 POKL

5

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt 4.1.2. POKLLp.

Nazwa

Dane

Dane uczestnika

1

Imię (imiona)
2

Nazwisko
3

Płeć

 Kobieta     Mężczyzna

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu
5

PESEL
6

Wykształcenie

 Brak

 Podstawowe

 Gimnazjalne

 Ponadgimnazjalne

 Pomaturalne

 Wyższe

7

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

 Tak     Nie

^ Dane kontaktowe

8

Ulica
9

Nr domu
10

Nr lokalu
11

Miejscowość
12

Obszar

 Obszar miejski     Obszar wiejski

13

Kod pocztowy
14

Województwo
15

Powiat
16

Telefon stacjonarny lub komórkowy
17

Adres poczty elektronicznej (e-mail)^ Dane dodatkowe

18

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Bezrobotny

 Tak

 Nie

w tym

 Osoba długotrwale bezrobotna

Nieaktywny zawodowo

 Tak

 Nie

w tym

 Osoba ucząca się lub kształcąca

Zatrudniony

 Tak

 Nie

w tym

 Rolnik

 Samozatrudniony

 Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie

 Zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie

 Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie

 Zatrudniony w administracji publicznej

 Zatrudniony w organizacji pozarządowej

19

Rodzaj przyznanego wsparcia

 Doradztwo

 Pośrednictwo pracy

 Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

 Studia doktoranckie

 Studia I i (lub) II stopnia

 Studia I i (lub) II stopnia zamawiane

 Studia podyplomowe

 Stypendia

 Szkolenia/warsztaty/kursy

 Zajęcia wyrównawcze dla studentów

 Inne
20

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
21

Data zakończenia udziału w projekcie
22

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

 Tak

 NiePotwierdzam prawdziwość danych zawartych w formularzu.


……………..…………………………

Podpis


Projekt „Inżynier procesowy WiP – wiedza i praktyka”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWydział Inżynierii i Technologii Chemicznej tel/faks 12 628 20 35

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki tel. 12 628 27 01

Ul. Warszawska 24 www.chemia.pk.edu.pl

31-155 Kraków mgwadera@chemia.pk.edu.pl

Strona z

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka icon1 Tytuł projektu: Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka icon1 Tytuł projektu: Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconPraktyka informacyjna Ścieżka magisterska: zarządzanie informacją I wiedzą

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconTytuł: Bankowość Finanse Samorząd Wiedza on-line

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconWniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu „Biotechnolog – Inżynier XXI wieku”

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconSprzedaż I dostawę tablicy interaktywnej na potrzeby projektu „ inżynier mechatroniki – napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu I konkurencyjnej gospodarki”

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconPełnienie obowiązków pracownika ds monitorowania I ewaluacji działań w ramach projektu „Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego I konkurencyjnej gospodarki”

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconPełnienie obowiązków pracownika ds monitorowania I ewaluacji działań w ramach projektu „Inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego I konkurencyjnej gospodarki”

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconNowy Sącz: sprzedaż I dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby projektu inżynier mechatroniki napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu I konkurencyjnej gospodarki

1 Tytuł projektu Inżynier procesowy WiP wiedza i praktyka iconUsługę drukowania I dostawy materiałów dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego (techniczny) w ramach projektu „Inżynier mechatroniki – napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu I konkurencyjnej gospodarki”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja