MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM icon

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM
Pobierz 13.45 Kb.
NazwaMIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM
Data konwersji03.06.2013
Rozmiar13.45 Kb.
TypDokumentacja
źródło
mgr Iwona Wycichowska

i.e.wyciechowska@uw.edu.pl

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI - MUSSM

KONWERSATORIUM

 1. Informacja i komunikowanie w świecie

  1. Terminologia

  2. Rozwój historyczny

 1. Wybrane teorie komunikowania masowego, paradygmaty, metodologie

  1. Funkcje komunikowania

  2. Rola komunikowania

 2. Swobodny przepływ informacji

  1. Geneza i teorie informacji

  2. Krytyka idei

  3. Walka i pryncypia

 3. Komunikowanie międzykulturowe

  1. Podstawowe pojęcia

  2. Przykłady teorii

  3. Fenomen kultury współczesnej

 4. Funkcjonowanie mediów w życiu społeczno – gospodarczym

  1. Media a system społeczny

 5. Funkcjonowanie mediów w życiu społeczno – gospodarczym

  1. Media a gospodarka rynkowa

 6. Funkcjonowanie mediów w życiu społeczno – gospodarczym

  1. Media a życie polityczne i władza

 7. Narzędzia i instrumenty komunikowania masowego / mass media/

  1. Prasa

  2. Radio

  3. Telewizja

  4. Internet

 8. Narzędzia i instrumenty komunikowania masowego / mass media/

  1. Kino

  2. Public relations

  3. Reklama polityczna

 9. Odbiorcy i wpływ mediów

  1. Audytorium a publiczność

  2. Media a więzi społeczne

  3. Odbiór a wykorzystanie przekazu

  4. Oddziaływanie środków masowego komunikowania

 10. Międzynarodowy obieg informacji a społeczeństwo informacyjne

  1. Pojęcia

  2. Teoretycy

  3. Dylematy rozwoju infrastruktury informatycznej

 11. Perspektywy nowego ładu informacyjnego w świetle procesów globalizacji

  1. Pojęcia : globalizacja i nowe ład informacyjny

  2. Geneza i rozwój procesów globalizacyjnych

  3. Nośniki procesu globalizacji

  4. Nowy ład informacyjny

  5. Wyzwania i zagrożenia nowego ładu informacyjnego
 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce

  1. Uwarunkowania

  2. Infrastruktura

  3. Stan i perspektywy rozwojowe na tle Europy i świataLITERATURA

 1. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, projekt i redakcja naukowa Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

 2. J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, wyd. II, 2001

 3. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, wyd. II, 2001

 4. T. Goban – Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Wasrszawa, Kraków 2001

 5. M. Filipiak, Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2003

 6. Nauka komunikowania. Podstawowe orientacje teoretyczne, pod red. B. Dobek – Ostrowskiej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2001

 7. Studia z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Dobek – Ostrowskiej, 1999

 8. A. i M. Mattelart, Teorie komunikacji. Krótkie wprowadzenie,

Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2001

 1. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa,

red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Zysk i S – ka Wydawnictwo, Poznań 2004

 1. B. Olszewska – Dyoniziak, Oblicza kultury: problemy wewnątrzkulturowej

i międzykulturowej komunikacji, 1998

11. Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, 1995

12. K. Krzysztofek, Komunikowanie międzykulturowe, PWN 1983

 1. A. Bógdał – Brzezińska, M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa Informacyjnego we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2003

14. Telekomunikacja i media audiowizualne w Unii Europejskiej, pod. red. M. Pelskiego,

M.K. Szewczyka, Instytut Europejski, Łódź 1998

15. P. Werner, Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa

informacyjnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów

Regionalnych , Warszawa 2003

 1. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Program Narodów

Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002

17. McLuhan, Wybór tekstów, Zysk i S – ka Wydawnictwo, Poznań 2001

 1. P. Levinson, Miękki ostrze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1999

 2. A.i H. Toffler, Wojna i antywojna, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1997

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconDokumentacja
1. /Kolokwium III/Obieg Carnota.pdf
2. /Kolokwium...

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconWewnętrzny obieg dokumentów w instytucji publicznej

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconCzas bibuły Drugi obieg w prl-u: mechanizmy, ludzie, idee

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconBibliotekarz brokerem informacji? Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconStudia Podyplomowe Informacji Naukowej: Broker informacji, dwusemestralne doskonalące

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconStudia Podyplomowe Informacji Naukowej: Broker informacji

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconStudia Podyplomowe Informacji Naukowej: Broker informacji

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconStudia Podyplomowe Informacji Naukowej: Broker informacji

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconTechniki zbierania informacji: Zbieranie informacji

MIĘDZYNARODOWY OBIEG INFORMACJI MUSSM iconPorada dnia Dostęp do informacji publicznej w placówkach oświatowych Prawo dostępu do informacji publicznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja