Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) icon

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)
Pobierz 15.01 Kb.
NazwaZakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)
Data konwersji07.11.2012
Rozmiar15.01 Kb.
TypDokumentacja
źródło


Zał. 1 do Uchwały nr 433

Rady Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

z dnia 12 stycznia 2012 r.Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)


Kierunek studiów: NAUKI O RODZINIE

SPECJALNOść: WIEdza o społeczeństwieobowiązuje od roku akademickiego 2011/2012 1. Wartość życia człowieka

 • Specyfika życia ludzkiego w przyrodzie

 • Życie ludzkie w refleksji teologicznej

 • Fundamentalne znaczenie idei godności człowieka

 • Współczesny spór o godność człowieka w bioetyce


2. Zaburzenia osobowości

 • Osobowość paranoiczna

 • Osobowość schizoidalna

 • Osobowość dyssocjalna

 • Osobowość chwiejna emocjonalnie

 • Osobowość histroniczna

 • Osobowość anankastyczna

 • Osobowość lękliwa (unikająca)

 • Osobowość zależna


3. Polski rok obrzędowy

 • Obrzęd, zwyczaj, obyczaj

 • Zwyczaje związane z rokiem liturgicznym

 • Obrzędowość towarzysząca etapom życia


4. Sytuacje konfliktowe w rodzinie na poszczególnych etapach jej rozwoju oraz metody i strategie ich

rozwiązywania

 • Okres narzeczeństwa i wczesnego małżeństwa

 • Kryzys okresu rodzicielskiego

 • Moment odejścia dzieci

 • Okres starzenia się


5. Klasyfikacja współczesnych systemów politycznych:

 • Charakter głowy państwa (monarchie i republiki).

 • Zależności między głową państwa a szefem rządu (systemy prezydialne i parlamentarne),

 • Relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą (systemy parlamentarne, prezydenckie, parlamentarno-prezydenckie, parlamentarno-komitetowe)

 • Charakter reżimu politycznego (państwa demokratyczne i niedemokratyczne)


6. Istota i rodzaje organizacji międzynarodowych

 • Pojęcie, funkcje i podział organizacji międzynarodowych

 • ONZ - istota i główne organy

 • UE - Unia i jej organy

 • Inne instytucje międzynarodowe w świecie7. Wielorakie kompetencje współczesnego nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia „kompetencje nauczyciela”

 • Rodzaje kompetencji nauczyciela (np. merytoryczne, metodyczne, komunikacyjne, informatyczne, pedagogiczne, psychologiczne, diagnostyczne, społeczne)

 • Uwarunkowania rozwoju kompetencji

 • Znaczenie kompetencji w pracy nauczyciela


8. Proces uczenia się

 • Uczenie utajone (odruchy, imprinting, identyfikacja, naśladownictwo)

 • Warunkowanie klasyczne

 • Warunkowanie instrumentalne (rola wzmocnień)

 • Uczenie społeczne

 • Etapy uczenia się (koncepcja Z. Włodarskiego)

 • Strategie uczenia się


9. Założenia nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej

 • W zakresie podstawowym i rozszerzonym

 • Główne bloki tematyczne

 • Postawy kształtowane na przedmiocie WOS i ich uwarunkowaniaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconZakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconZakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconZakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego)

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconInormacje dotyczące egzaminu dyplomowego (licencjackiego I magisterskiego)

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconDokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconStudenci, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego/magisterskiego

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconINORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGO)

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconZestaw pytań egzaminu dyplomowego magisterskiego dla specjalności: Inżynieria Gazownicza

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconZakres egzaminu dyplomowego 2010/2011

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) iconInormacje dla studentóW dotyczące egzaminu dyplomowego – licencjackiego/magisterskiego obejmującego obronę pracy dyplomowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja