Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI icon

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI
Pobierz 1.12 Mb.
NazwaZeszyt do ćwiczeń spis treśCI
strona14/20
Data konwersji05.12.2012
Rozmiar1.12 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
^

Ćwiczenie 9
Charakterystyka nawozów wieloskładnikowych - stałych

9.1. Nawozy wieloskładnikowe - stałe
W zależności od sposobu produkcji, dzieli się na 3 grupy (tab. 35):I. Nawozy kompleksowe:

 1. NP: - amofosy

- nitrofosy

- ureafosy

b. NPK: - amofoski

- nitrofoski

- ureafoski

c. NK

d. PK

II. Nawozy mieszane.
Tabela 35
^

Asortyment przykładowych nawozów wieloskładnikowych – stałych

Grupa

Nazwa nawozu

Skład chemiczny

N+P2O5+K2O(+MgO+S)

[%]

Budowa

^ NAWOZY KOMPLEKSOWE

I


AMOFOSY - NP

Polimap NP

Polidap NP

NH4H2PO4

(NH4) 2HPO4+ NH4H2PO4+(NH4)2SO4

14+52+0

18+46+0(+0+2)

granulat^ UREAFOSY - NP

Fosforan mocznika

CO(NH2)2+H3PO4

18+44+0

krystaliczny

^ AMOFOSKI - NPK
Polifoska 8

(NH4) 2HPO4+ NH4H2PO4+KCl

8+24+24

granulat

^ NITROFOSKI - NPK
Hydrofoska 21

Kemira NPK

(NH4)2HPO4+ NH4H2PO4+ NH4NO3 +CaH2PO4+KCl

21+8+11(+2+0)

18+9+9(+1,7+0)

granulat^ UREAFOSKI - NPK
Polifoska 15

(NH4)2HPO4+ NH4H2PO4+CO(NH2)2+ KCl

15+15+15

granulat

NK
Saletra potasowa

KNO3

14+0+40

krystaliczny

PK
Fosforan monopotasowy

KH2PO4

0+52,2+34,5

krystaliczny

^ NAWOZY MIESZANE
II
Amofoska
Agrafoska

Hydro Plon 14

Nawóz PKMg

(NH4)2SO4+ Ca3(PO4)2+KCl

Ca(H2PO4)2+KCl

NH4NO3+ CaMg(CO3)2 + Ca(H2PO4)2+KCl

Ca(H2PO4)2+CaSO4+KCl+ MgCO3

4+10+28(+0,2+4,5)

0+16+36

14+10+18(+2+10)

0+11+18(+2+8)

granulat

granulatpylisty


9.1.1. Jakościowa analiza nawozów wieloskładnikowych – stałych


Analizę jakościową rozpoczyna się od identyfikacji formy występowania w nich azotu oraz fosforu. W tym celu, korzystając z tabeli pomocniczej, należy wykonać (tab. 36):

 • reakcje charakterystyczne na wykrywanie CO(NH2)2 oraz jonów NH, NO,

 • reakcje charakterystyczne na wykrywanie anionów H2PO, HPO, PO,

 • reakcje charakterystyczne na wykrywanie kationów i anionów towarzyszących (tab. 25 i 30).


Tabela 36
^

Tabela pomocnicza do jakościowej analizy nawozów wieloskładnikowych - stałych

Rodzaj jonu

(związku)

Charakterystyczny odczynnik

Opis

i przebieg reakcji

Uwagi


NH

NaOH


NH + NaOH  NH3 + Na+ + H2O

wydziela się amoniak zabarwiając papierek lakmusowy na niebiesko

Reakcje można prowadzić na gorąco

NO

FeSO4

+ stęż. H2SO4

2 NO + 6FeSO4 + 4H2SO4  3Fe2 (SO4) 3 + 2NO + SO + 4H2O

na granicy między stęż. H2SO4 a badanym roztworem następuje utlenianie Fe2+ do Fe3+
^

NO + FeSO4  Fe(NO)SO4


NO reaguje z nadmiarem FeSO4 tworząc siarczan(VI) nitryzylo-żelaza(II) o barwie brunatnej obrączki


Uważać na stęż. H2SO4


(C6H5) 2NH

difenyloamina

Po dodaniu kilku kropli powstaje fioletowe zabarwienie pochodzące od difenylobenzydyny

Podobnie reaguje z CrO i Fe3+


CO(NH2)2


NaOH, CuSO4

180 oC

2CO(NH2)2  (CO) 2 (NH2) 2 NH + NH3

powstaje biuret, który daje fioletowe zabarwienie w reakcji z NaOH oraz 1% CuSO4

Ogrzewa się nawóz w suchej próbówce

H2PO

HPO

PO
^

MgCl2+ NH4Cl+

NH4OH


mieszanina magnezowa

H2PO + MgCl2+ NH4Cl+ NH4OH  MgNH4PO4 + 2Cl- + NH4Cl + H2O


biały, krystaliczny osad rozpuszczalny w mocnych kwasach mineralnych

(NH4)2MoO4 + HNO3

H2PO + 12(NH4)2MoO4 + 23HNO3

 (NH4)3PO4 ·12MoO3 + 23NH4NO3+ H2O

żółty krystaliczny osad rozpuszczalny w amoniaku

Ca(COOCH3)2

H2PO+ Ca(COOCH3)2  Ca3(PO4)2+ CH3COOH

biały osad

K+

HClO4

K+ + HClO4   KClO4+ H+

biały, krystaliczny osad nierozpuszczalny w alkoholu

Na3Co(NO2) 6

K+ + Na3Co(NO2) 6  Na2KCo(NO2) 6+ Na+

żółty krystaliczny osad

CaCO3

HCl

CaCO3 + 2 HCl  CO2 + CaCl2 + H2O

Silne burzenie – wydzielanie się dwutlenku węgla

MgCO3

MgCO3 + 2 HCl  CO2 + MgCl2 + H2O

Silne burzenie – wydzielanie się dwutlenku węgla

Tabela 37

Zestawienie tabelaryczne analizowanych nawozów wieloskładnikowych - stałych


Nazwa nawozu

Wzór chemiczny

% czystego składnika

Budowa/barwa/

zapach

Typ

nawozu

Charakterystyczny odczynnik

Opis i przebieg reakcji

^ I - NAWOZY KOMPLEKSOWE


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.^ II – NAWOZY MIESZANE


1.

2.

3.

4.

5.


^
9.2. Zasady mieszania nawozów • Nie wolno mieszać nawozów, które reagują ze sobą chemicznie:  • nawozów zawierających grupę NH4+ nie mieszać z nawozami o odczynie alkalicznym,
   a siarczan(IV) amonu nawet z węglanem wapnia ze względu na straty azotu w postaci NH3:


(NH4)2SO4 + CaCO3  CaSO4 + (NH4)2CO3

(NH4)2CO3  2NH3  + 2H2O


  • nawozów zawierających anion NO3- z superfosfatami, ponieważ wolny kwas ortofosforowy(V) rozkłada azotany do tlenków:


Na NO3 + H3PO4  Na2HPO4 + 2 HNO3

HNO3  H2O + NO + NO2 + O2


  • superfosfatu nie należy mieszać z nawozami zawierającymi wapń, ponieważ nastąpi uwstecznianie fosforu:


Ca(H2PO4) 2 + Ca  2CaHPO4 + Ca  Ca 3(PO4)2


 • Nie wolno mieszać nawozów reagujących ze sobą fizycznie:
 • nie mieszać ze sobą nawozów higroskopijnych, ponieważ już w czasie mieszania chłoną wodę i stają się maziste, szczególnie przy wysokiej wilgotności powietrza,

 • nie mieszać siarczanu amonu z superfosfatem pylistym, gdyż następuje silne zbrylenie,

 • nie mieszać mocznika z saletrą amonową ze względu na właściwości wybuchowe.
 • Nie należy mieszać nawozów o różnych właściwościach mechanicznych:
  • nie mieszamy nawozów o różnej budowie, a więc pylistych i drobnokrystalicznych z nawozami granulowanymi i prasowanymi.


Zgodnie z powyższymi zasadami należy opracować tabelę mieszania nawozów (tab. 38).


Tabela 38
^

Tabela mieszania nawozów

Wyszczególnienie

Siarczan amonu grubokrystaliczny

Saletra amonowa

Salmag

Mocznik

Superfosfat pylisty

Superfosfat pojedyńczy granulowany

Superfosfat potrójny

Sól potasowa 60% prasowana

Kainit magnezowy

Mączka fosforytowa

Polimap

Polidap

Dolomit

Wapno rolnicze mieszane

Siarczan miedzi

Solubor

granulowane

krystaliczne, pyliste

Siarczan amonu grubokrystaliczny

granulowane

x


Saletra amonowa
xSalmagx
Mocznik


x

Superfosfat pylisty

x


Superfosfat pojedyńczy granulowany
xSuperfosfat potrójnyx
Sól potasowa 60% prasowana


x

Kainit magnezowy

krystaliczne, pyliste

x


Mączka fosforytowa
xPolimapx
Polidap


x

Dolomit

x


Wapno rolnicze mieszane
xSiarczan miedzix
Solubor


x

○ - nawozy można mieszać w dowolnym czasie

+ - nawozy można mieszać na krótko przed siewem

 - nawozów nie można mieszać
ZADANIAZadanie 1. Ze stosownych nawozów jednoskładnikowych sporządzić ok. 200 kg nawozu mieszanego o stosunku N:P:K jak 1,5:1:2 kierując się zasadami zawartymi w tabeli mieszania nawozów. Obliczyć procentowy udział poszczególnych składników w otrzymanym nawozie.

Zadanie 2. Dysponując saletrą amonową, saletrą potasową, siarczanem potasowym oraz polimapem sporządzić ok. 120 kg nawozu mieszanego o stosunku N:P:K jak 0,5:1:1,5.

Zadanie 3. Sporządzić 150 kg nawozu mieszanego o zawartości 13,5%N, 7,2%P i 28,3%K z saletry amonowej, polimap, saletry potasowej i w razie potrzeby stosować siarczan potasowy.

Zadanie 4. Sporządzić ok. 200 kg nawozu mieszanego o stosunku N:P:K jak 1,2:0,8:2,0 stosując dowolne nawozy i kierując się tabelą mieszania nawozów. Obliczyć procentowy udział poszczególnych składników w otrzymanym nawozie.

Zadanie 5. Sporządzić nawóz mieszany o stosunku N:P:K jak 1:0,5:1,5 stosując głównie saletrę potasową i polimap. Obliczyć zawartość procentową NPK w otrzymanym nawozie.


Szkło laboratoryjne i aparatura pomiarowa:

wykorzystanie

 • lejki

 • papierki wskaźnikowe uniwersalne

 • probówki

 • sączki - typ 389

 • szkiełko zegarkowe

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1
Odczynniki:


wykorzystanie

 1. Alkohol metylowy.

 2. Azotan(V) srebra 0,5%.

 3. Chlorek baru 0,5 mol dm-3.

 4. Heksaazotano(III) kobaltan(III) sodu 10%.

 5. Heksacyjanożelazian(II) potasu 0,25 mol dm-3.

 6. Kwas azotowy(V) stężony (d=1,19 g cm-3)

 7. Kwas chlorowy(VII) 1mol dm-3 (z dodatkiem C2H5OH)

 8. Kwas siarkowy(VI) stężony (d = 1,84 g cm-3).

 9. Mieszanina magnezowa:

55 g chlorku magnezu, 70 g chlorku amonu i 250 cm3 stężonego amoniaku rozpuścić w wodzie destylowanej i uzupełnić do 1000 cm3.

 1. Mieszanina molibdenowa:

A) 50 g siarczanu(VI) amonu zalać w kolbie miarowej o pojem. 1 dm3  450 cm3
stężonego kwasu azotowego(V) i dobrze mieszać pod wyciągiem.


B) 150 g tetra hydrat heptamolibdenianu(VI) amonu zalać w zlewce 400 cm3 wrzącej wody destylowanej i mieszać do rozpuszczenia. Jeżeli roztwór jest mętny, należy go przesączyć.Roztwór „B” wlewać cienkim strumieniem do roztworu „A”, stale mieszając. Po ostudzeniu uzupełnić wodą destylowaną do obj. 1 dm3. Przechowywać w ciemnym szkle.

 1. Octan wapnia 0,5 mol dm-3.

 2. Roztwór 1 mol dm-3 HCl:

82,3 cm3 stężonego HCl (d = 1,19 g cm-3) dodać do wody destylowanej i uzupełnić
do 1000 cm3.


 1. Roztwór difenyloaminy:

2 g difenyloaminy (C6H5)2NH rozpuścić w 110 cm3 stężonego kwasu siarkowego(VI) i 20 cm3 wody destylowanej.

 1. Siarczan(VI) lub chlorek żelaza(III), krystaliczny.

 2. Siarczan(VI) miedzi(II) 0,1%.

 3. Szczawian amonu 4%.

 4. Tiosiarczan(VI) sodu 0,5 mol dm-3.

 5. Wodorofosforan(V) sodu 0,5 mol dm-3.

 6. Wodorotlenek amonu 1 mol dm-3.

 7. Wodorotlenek potasu 1 mol dm-3.

 8. Wodorotlenek sodu 1 mol dm-3.

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1


9.1.1


9.1.1

9.1.1


9.1.1


9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

9.1.1

Ćwiczenie 10
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Powiązany:

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści nr 1

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treśCI

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treśCI

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja